Thứ sáu, 01/03/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

04/08/2021 10,480

Môi trường nào dưới đây không truyền được âm?

A.Chất rắn

B.Chất lỏng

C.Chất khí

D.Chân không

Đáp án chính xác
 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Chân không không thể truyền âm được

Đáp án cần chọn là: D

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Âm thanh có thể truyền được trong các môi trường nào sau đây?

Xem đáp án » 04/08/2021 9,805

Câu 2:

Vận tốc truyền âm trong không khí là:

Xem đáp án » 04/08/2021 4,018

Câu 3:

vr,vl,vk là vận tốc truyền âm của các môi trường rắn, lỏng và khí. So sánh vận tốc truyền âm trong ba môi trường đó:

Xem đáp án » 04/08/2021 2,352

Câu 4:

Điền vào chỗ trống: Trong các môi trường ……………… âm truyền đi với …………… khác nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vận tốc của âm truyền đi trong không khí là ………… và trong thép là ……………

Xem đáp án » 04/08/2021 1,137

Câu 5:

Chọn câu trả lời đúng:

Tốc độ truyền âm:

Xem đáp án » 04/08/2021 982

Câu 6:

Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần khả năng truyền âm của các môi trường?

Xem đáp án » 04/08/2021 844

Câu 7:

Trên núi cao âm thanh truyền đi:

Xem đáp án » 04/08/2021 769

Câu 8:

Càng lên cao nói chuyện càng khó nghe hơn vì sao?

Xem đáp án » 04/08/2021 640

Câu 9:

Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

Xem đáp án » 04/08/2021 400

Câu 10:

Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

Xem đáp án » 04/08/2021 376

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »