Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO

Danh sách câu hỏi

Có 21594 câu hỏi trên 432 trang

b) Tính đến năm 2022, Việt Nam có khoảng 99 triệu dân.

(Nguồn: http://danso.org)

Em thử tính xem nếu mỗi người tiết kiệm một hạt gạo thì sẽ tiết kiệm được khoảng bảo nhiêu ki-lô-gam gạo.