Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO

Câu hỏi:

27/11/2021 1,034

Bộ phận cây trồng bị thối không do nguyên nhân nào?

A. Nhiệt độ cao

Đáp án chính xác

B. Vi rút

C. Nấm

D. Vi khuẩn

 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích : (Bộ phận cây trồng bị thối do nguyên nhân: vi khuẩn, vi rút, nấm - SGK trang 29)

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Côn trùng có mấy kiểu biến thái?

Xem đáp án » 27/11/2021 2,666

Câu 2:

Côn trùng gây hại có kiểu biến thái hoàn toàn, ở giai đoạn nào chúng phá hại mạnh nhất?

Xem đáp án » 27/11/2021 2,020

Câu 3:

Trong các hình thái của biến thái không hoàn toàn không có hình thái nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/11/2021 1,300

Câu 4:

Khi bị sâu, bệnh, cây trồng có biểu hiện thế nào?

Xem đáp án » 27/11/2021 1,262

Câu 5:

Vòng đời của côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn phải trải qua mấy giai đoạn?

Xem đáp án » 27/11/2021 1,057

Câu 6:

Côn trùng gây hại có kiểu biến thái không hoàn toàn, ở giai đoạn nào chúng phá hại mạnh nhất?

Xem đáp án » 27/11/2021 1,030

Câu 7:

Cơ thể côn trùng chia làm mấy phần?

Xem đáp án » 27/11/2021 866

Câu 8:

Bệnh cây là trạng thái không bình thường của cây do?

Xem đáp án » 27/11/2021 746

Câu 9:

Dấu hiệu nào không phải là dấu hiệu khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hoại:

Xem đáp án » 27/11/2021 735

Đề thi liên quan

Xem thêm »
Xem thêm »