Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

20/12/2021 349

Dấu hiệu nào dưới đây không phải là một trong những căn cứ để xác định một hành vi vi phạm pháp luật?

A. Hành vi chứa đựng lỗi của của chủ thể thực hiện.

B. Hành vi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

C. Hành vi do người có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đáp án chính xác

D. Hành vi xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

 Xem lời giải  Xem lý thuyết

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

 

Đáp án: C

Lời giải: Hành vi do người có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật không phải là một trong những căn cứ để xác định một hành vi vi phạm pháp luật.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Anh K đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào người đi đường làm họ bị chân thương, tổn hại sức khỏe 31% và xe máy bị hỏng nặng. Trường hợp này, anh K phải chịu những loại trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

Xem đáp án » 20/12/2021 1,868

Câu 2:

Dấu hiệu nào dưới đây là một trong những căn cứ để xác định hành vi trái pháp luật?

Xem đáp án » 20/12/2021 1,694

Câu 3:

Hành vi trái pháp luật nào dưới đây do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện?

Xem đáp án » 20/12/2021 550

Câu 4:

Phương án nào dưới đây không phải bản chất của thực hiện pháp luật?

Xem đáp án » 19/12/2021 519

Câu 5:

Những hoạt động có mục đích, làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành những hành vi hợp pháp của công dân là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án » 19/12/2021 507

Câu 6:

Áp dụng pháp luật được hiểu là các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền ban hành các quyết định ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện

Xem đáp án » 20/12/2021 487

Câu 7:

Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án » 20/12/2021 448

Câu 8:

Tuân thủ pháp luật được hiểu là việc các cá nhân, tổ chức

Xem đáp án » 20/12/2021 441

Câu 9:

Người có hành vi vi phạm hình sự trước hết phải chịu trách nhiệm

Xem đáp án » 20/12/2021 407

Câu 10:

Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

Xem đáp án » 20/12/2021 394

Câu 11:

Tuân thủ pháp luật là hình thức, thực hiện pháp luật trong đó các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật

Xem đáp án » 20/12/2021 390

Câu 12:

Hành vi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

Xem đáp án » 20/12/2021 387

Câu 13:

Việc các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

Xem đáp án » 20/12/2021 370

Câu 14:

Dấu hiệu nào dưới đây không phải là biểu hiện hành vi trái pháp luật?

Xem đáp án » 20/12/2021 349

Câu 15:

Dấu hiệu nào dưới đây là biểu hiện của hành vi trái pháp luật?

Xem đáp án » 20/12/2021 342

LÝ THUYẾT

I. Nội dung bài học

1. Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật.

a. Khái niệm thực hiện pháp luật.

- Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh.

b. Các hình thức thực hiện pháp luật

- Sử dụng pháp luật: cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình làm những điều pháp luật cho phép.

Lý thuyết Thực hiện pháp luật | GDCD lớp 12 (ảnh 1)

Công dân tự do lựa chọn nghề nghiệp

- Thi hành pháp luật: cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.

Lý thuyết Thực hiện pháp luật | GDCD lớp 12 (ảnh 1)

Thực hiện nghĩa vụ quân sự

- Tuân thủ pháp luật: cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm.

Lý thuyết Thực hiện pháp luật | GDCD lớp 12 (ảnh 1)

Nghiêm cấm việc mua – bán người

- Áp dụng pháp luật: cá nhân, tổ chức thực hiện pháp luật với sự tham gia, can thiệp của nhà nước.

Lý thuyết Thực hiện pháp luật | GDCD lớp 12 (ảnh 1)

Thực hiện theo hiệu lệnh của người điều kiển giao thông

2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

a. Vi phạm pháp luật

- Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

- Các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật:

+ Thứ nhất, là hành vi trái pháp luật.

Lý thuyết Thực hiện pháp luật | GDCD lớp 12 (ảnh 1)

Trộm cắp tài sản là hành vi vi phạm pháp luật

+ Thứ hai, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

+ Thứ ba, người vi phạm pháp luật phải có lỗi.

b. Trách nhiệm pháp lí

- Là nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

- Mục đích:

+ Buộc các chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt tình trạng vi phạm pháp luật.

+ Buộc họ phải chịu những thiệt hại, hạn chế nhất định.

+ Buộc họ phải làm những công việc nhất định để trừng phạt, khắc phục hậu quả.

+ Ngăn chặn họ tiếp tục vi phạm pháp luật.

+ Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, răn đe, củng cố niềm tin, khuyến khích mọi người tích cực đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật.

c. Các loại vi phạm pháp luật

- Vi phạm hình sự:

+ Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự

Lý thuyết Thực hiện pháp luật | GDCD lớp 12 (ảnh 1)

Gây thương tích/ giết người là hành vi vi phạm hình sự

+ Người vi phạm hành sự phải chịu trách nhiệm hình phát và các biện pháp tư pháp được quy định trong bộ luật hình sự.

- Vi phạm hành chính

+ Là các hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước

+ Người vi phạm hành chính phải chịu các hình thức xử lí hành chính do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng.

Lý thuyết Thực hiện pháp luật | GDCD lớp 12 (ảnh 1)

Tung tin, bịa đặt, vu cáo… người khác trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt hành chính

- Vi phạm dân sự

+ Là hành vi trái pháp luật xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ pháp luật dân sự khác.

Lý thuyết Thực hiện pháp luật | GDCD lớp 12 (ảnh 1)

+ Người vi phạm phịu các biện pháp nhằm khôi phục lại tình trạng ban đầu của các quyền dân sự bị vi phạm.

- Vi phạm kỉ luật

+ Là hành vi trái với quy định quy tắc quy chế xác định trật tự kỉ cương trong nội bộ cơ quan trường học xí nghiệp.

Lý thuyết Thực hiện pháp luật | GDCD lớp 12 (ảnh 1)

+ Người vi phạm phải chịu các hình thức kỉ luật do thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp, trường học áp dụng đối với cán bộ - công nhân viên - học sinh - sinh viên của tổ chức mình.

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »