Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO

Câu hỏi:

25/12/2021 1,523

Các thành phần chính trên trang tính gồm có:

A. Hộp tên, Khối, các ô tính.

B. Hộp tên, Khối, các hàng.

C. Hộp tên, thanh công thức, các cột.

D. Hộp tên, Khối, Thanh công thức.

Đáp án chính xác
 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Các thành phần chính trên trang tính gồm có:

- Hộp tên: ô bên trái thanh công thức, hiển thị địa chỉ ô đang được trỏ tới

- Khối: là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối có thể là 1 ô, 1 hàng, 1 cột và mỗi khối có địa chỉ của riêng mình.

Ký hiệu: ″ô trên cùng bên trái : ô dưới cùng bên phải″

Ví dụ: C2:D3, A1:B3, ..

- Thanh công thức: cho biết nội dung của dữ liệu đang được chọn, ngoài ra còn có thể nhập, sửa nội dung của dữ liệu đó.

Đáp án: D

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong chương trình bảng tính, khối ô A3:C4 là gồm các ô:

Xem đáp án » 25/12/2021 275

Câu 2:

Trên trang tính, hộp tên hiển thị D6 cho ta biết:

Xem đáp án » 25/12/2021 258

Câu 3:

Trong chương trình bảng tính, các kiểu dữ liệu cơ bản gồm

Xem đáp án » 25/12/2021 209

Câu 4:

Trong chương trình bảng tính, người ta viết C3:D5 có nghĩa là:

Xem đáp án » 25/12/2021 196

Câu 5:

Trong chương trình bảng tính, khi mở một bảng tính mới thường có:

Xem đáp án » 25/12/2021 190

Câu 6:

Trong chương trình bảng tính, thanh công thức cho biết

Xem đáp án » 25/12/2021 160

Câu 7:

Trong chương trình bảng tính, ký hiệu khối ô từ ô D2 đến ô F6, ta viết:

Xem đáp án » 25/12/2021 151

Câu 8:

Trên trang tính, một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật gọi là:

Xem đáp án » 25/12/2021 144

Câu 9:

Trên trang tính, để chọn cột C ta thực hiện thao tác nào nhanh nhất?

Xem đáp án » 25/12/2021 131

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »