Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO

Câu hỏi:

26/12/2021 673

Sự phân chia các lục địa mang ý nghĩa về

A. Lịch sử.

B. Kinh tế.

C. Chính trị.

D. Tự nhiên.

Đáp án chính xác
 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Giải thích: Sự phân chia các lục địa mang ý nghĩa về mặt tự nhiên là chính. Trên thế giới hiện nay có 6 lục địa (lục địa Á - Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ô-xtrây-li-a và lục địa Nam Cực).

Chọn: D.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Châu lục có nhiều quốc gia nhất là

Xem đáp án » 26/12/2021 3,955

Câu 2:

Để phân loại các quốc gia trên thế giới và đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội của từng nước, từng khu vực thì không dựa vào tiêu chí nào sau đây?

Xem đáp án » 26/12/2021 2,107

Câu 3:

Phân chia các quốc gia trên thế giới thành các nhóm nước công nghiệp, nước nông nghiệp,… người ta dựa vào

Xem đáp án » 26/12/2021 1,453

Câu 4:

Thu nhập bình quân theo đầu người trên 20 000 USD/người, chủ yếu ở khu vực nào trên thế giới?

Xem đáp án » 26/12/2021 1,435

Câu 5:

Trên thế giới có các lục địa nào sau đây?

Xem đáp án » 26/12/2021 559

Câu 6:

Sự phân chia mang ý nghĩa lịch sử, kinh tế và chính trị là

Xem đáp án » 26/12/2021 471

Câu 7:

Trên thế giới có những đại dương nào sau đây?

Xem đáp án » 26/12/2021 467

Câu 8:

Trên thế giới có các châu lục nào sau đây?

Xem đáp án » 26/12/2021 423

Câu 9:

Tỉ lệ tử vong của trẻ em thường rất thấp và chỉ số phát triển con người từ 0,7 đến gần bằng 1 là các nước có thu nhập bình quân đầu người

Xem đáp án » 26/12/2021 364