Thứ năm, 23/03/2023
IMG-LOGO

Danh sách câu hỏi

Có 2967 câu hỏi trên 60 trang

Chính tôi có lỗi

Ngoài hành lang nhà ở của Vla-đi-mia I-lich Lê-nin, người chỉ huy đội bảo vệ điện Krem-li đặt một trạm gác. Các học sinh trường quân sự được phân công trực gác hằng ngày. Hôm ấy, một học sinh quân trẻ tuổi không biết mặt Lê-nin, được cử làm nhiệm vụ trực giác. Anh ta cản đường Lê-nin không cho vào và nghiêm nghị nói:

- Xin đổng chí cho xem giấy ra vào!

- Nhưng kia là của nhà tôi! – Lê-nin sửng sốt giơ tay chỉ.

- Tôi không biết. - Người gác cửa trả lời. - Tôi được lệnh không cho ai đi qua nếu không có giấy va vào.

Lê-nin không tranh cãi, trở lại Sở chỉ huy lấy giấy ra vào đề về phòng mình. Khi giao ban, anh học sinh quân báo cáo với đồng chí chỉ huy về việc đó. Tất nhiên, cả Sở chỉ huy đều biết câu chuyện ấy, Đồng chí chỉ huy nghiêm giọng hỏi anh học sinh quân:

- Cậu có biết cậu không cho ai vào không?

- Tôi không biết.

- Chủ tịch Hội đồng Ủy viên nhân dân Lê-nin đấy!

Anh học sinh quân đỏ mặt và bối rối. Ngay lúc đó, anh chạy đến xin lỗi Lê-nin, Lê-nin bình tĩnh và nghiêm trang nghe anh nói, duy trong khóe mắt lấp lánh những đốm lửa tươi vui. Nghe xong, Lê-nin ôn tồn nói:

- Không, đồng chí không có lỗi gì cả. Chỉ thị của chỉ huy trưởng là pháp lệ. Chẳng lẽ tôi là Chủ tịch mà lại có thể vi phạm pháp lệnh hay sao? Chính tôi có lỗi, còn đồng chí đã giải quyết đúng.

Khi Lê-nin đi qua trạm gác để vào nhà, anh học sinh quân đã làm gì?