Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO

Câu hỏi:

22/02/2022 342

Hệ thống túi khí có vai trò gì đối với đời sống của chim bồ câu? ( chú ý câu hỏi có thể có nhiều hơn một đáp án đúng)

1. giúp tận dụng được lượng ôxi trong không khí hít vào, làm tăng hiệu quả hô hấp.

2. làm giảm khối lượng riêng của chim và giảm ma sát nội quan khi bay.

3. làm tăng khả năng tích trữ khí.

4. làm giảm nhu cầu sử dụng khí ôxi, tăng hiệu suất sử dụng khí cacbônic.

A. 1,2

Đáp án chính xác

B. 2,3

C. 3,4

D. 1,2,3,4

 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Chọn A

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thời xưa, khi phương tiện liên lạc còn chưa phát triển, con người thường nhờ động vật nào sau đây làm phương tiện đưa thư. Hay chúng còn được mệnh danh là các “bưu tá viên”.

Xem đáp án » 22/02/2022 647

Câu 2:

Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay.

Xem đáp án » 22/02/2022 488

Câu 3:

Em hãy nối cột A với cột B ở bảng dưới đây sao cho phù hợp nhất.

Bảng: Đặc điểm sinh sản của chim bồ câu và ý nghĩa.

Đặc điểm sinh sản

Chim bồ câu (cột A)

Ý nghĩa (cột B)

Sự thụ tinh

1. Thụ tinh trong

A – Tăng dinh dưỡng cho phôi khi ấp, nên tỉ lệ nở cao

Đặc điểm bộ phận giao phối

2. Có bộ phận giao phối tạm thời

B – Hiệu quả thụ tinh cao

Số lượng trứng

3. Số lượng trứng ít (2 quả)

C – An toàn và giữ ổn định nguồn nhiệt khi ấp

Cấu tạo trứng

4. Trứng có nhiều noãn hoàng và vỏ có đá vôi bao bọc

D – Tỉ lệ nở cao

Sự phát triển trứng 5

. Được chim trống và chim mái thay nhau ấp

E – Gọn nhẹ cho cơ thể

Xem đáp án » 22/02/2022 419

Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây về thằn lằn bóng đuôi dài là sai?

Xem đáp án » 22/02/2022 348

Câu 5:

Ở chim bồ câu, thân hình thoi giúp

Xem đáp án » 22/02/2022 266

Câu 6:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở hệ tuần hoàn của chim bồ câu?

Xem đáp án » 22/02/2022 247

Câu 7:

Trình bày đặc điểm của hệ tuần hòa hở và hệ tuần hoàn kín? Hệ tuần hoàn kín có ưu việt gì so với hệ tuần hoàn hở?

Xem đáp án » 22/02/2022 236