IMG-LOGO

Câu hỏi:

06/08/2021 3,513

Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC

A. CH2=CHCl                

Đáp án chính xác

B. CH2=CH2       

C. CHCl = CHCl    

D. CH ≡CH

 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Lời giải:

PVC là poli vinyl clorua được tạo thành từ phản ứn trùng hợp vinyl clorua CH2=CHCl

Đáp án cần chọn là: A

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án » 06/08/2021 2,088

Câu 2:

Polime nào sau đây điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

Xem đáp án » 06/08/2021 2,042

Câu 3:

Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là

Xem đáp án » 06/08/2021 923

Câu 4:

Người ta trùng hợp 0,1 mol vinyl clorua với hiệu suất 90% thì số gam PVC thu được là: 

Xem đáp án » 06/08/2021 770

Câu 5:

Polime có cấu trúc mạch phân nhánh là 

Xem đáp án » 06/08/2021 741

Câu 6:

Một loại tơ nilon 6,6 có phân tử khối là: 362956 đvC. Số mắt xích có trong loại tơ trên là

Xem đáp án » 06/08/2021 488

Câu 7:

Cho các polime sau: tơ nilon- 6,6;poli vinyl clorua; poli(vinyl axetat); teflon, tơ visco, tơ nitron; poli buta-1,3-đien. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án » 06/08/2021 474

Câu 8:

Monome không tham gia phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án » 06/08/2021 322

Câu 9:

Nhựa rezit là một loại nhựa không nóng chảy. Để tạo thành nhựa rezit, người ta đun nóng tới nhiệt độ khoảng 150  hỗn hợp thu được khi trộn các chất phụ gia cần thiết với

Xem đáp án » 06/08/2021 309

Câu 10:

Phân tử khối trung bình của cao su tự nhiên là 105000. Số mắt xích gần đúng của loại cao su trên là

Xem đáp án » 06/08/2021 268

Câu 11:

Polime X là chất rắn trong suốt, cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas, còn có tên gọi là poli(metyl metacrylat). Monome tạo thành X là

Xem đáp án » 06/08/2021 209

Câu 12:

Đồng trùng hợp đivinyl và stiren thu được cao su Buna-S có công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 06/08/2021 200

Câu 13:

Chất nào sau đây thuộc loại polime tự nhiên

Xem đáp án » 06/08/2021 142

Câu 14:

Thể tích monome (đktc) cần dùng để sản xuất 189 tấn cao su Buna (H = 70%) là

Xem đáp án » 06/08/2021 127