Thứ sáu, 01/03/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

03/09/2022 17,211

Tại sao Đinh Bộ Lĩnh thống nhất được đất nước?

A. Nhờ sự ủng hộ của nhân dân, tài năng của Đinh Bộ Lĩnh và sự liên kết với các sứ quân.

Đáp án chính xác

B. Nhờ may mắn nên Đinh Bộ Lĩnh thống nhất được đất nước.

C. Đinh Bộ Lĩnh cầu viện bên ngoài để dẹp các sứ quân.

D. Các sứ quân tôn Đinh Bộ Lĩnh làm Hoàng đế, chấm dứt loạn lạc.

 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy cho biết những nghề thủ công phát triển dưới thời Đinh - Tiền Lê?

Xem đáp án » 03/09/2022 21,317

Câu 2:

Nhà Tống xúi dục Cham-pa đánh Đại Việt nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 03/09/2022 14,958

Câu 3:

Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt thực hiện phương án quân sự nào?

Xem đáp án » 03/09/2022 5,138

Câu 4:

Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với sứ quân nào?

Xem đáp án » 03/09/2022 5,074

Câu 5:

Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là gì?

Xem đáp án » 03/09/2022 3,441

Câu 6:

Tại sao Lý Thường Kiệt là chủ động giảng hòa?

Xem đáp án » 03/09/2022 834

Câu 7:

Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?

Xem đáp án » 03/09/2022 741

Câu 8:

Để đánh chiếm Đại Việt, nhà Tống đã thực hiện những biện pháp gì?

Xem đáp án » 03/09/2022 690

Câu 9:

Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi xưng là “Hoàng đế” có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 03/09/2022 584

Câu 10:

(2 điểm) Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta thời Đinh – Tiền Lê

Xem đáp án » 03/09/2022 584

Câu 11:

Phần II: Tự luận

 (3 điểm) Thời Lý trong xã hội có những tầng lớp trong cư dân nào? Đời sống của họ ra sao?

Xem đáp án » 03/09/2022 362