Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

27/12/2021 245

Cấu tạo tế bào gồm mấy phần chính:

A. 3 phần

Đáp án chính xác

B. 2 phần

C. 4 phần

D. 5 phần

 Xem lời giải  Xem lý thuyết

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Cấu tạo tế bào gồm 3 phần chính: màng sinh chất, chất tế bào, nhân

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tế bào có kích thước lớn nhất là:

Xem đáp án » 28/12/2021 414

Câu 2:

Tỉ lệ H : O trong các phân tử gluxit có giá trị như thế nào ?

Xem đáp án » 28/12/2021 347

Câu 3:

Tế bào gồm có bao nhiêu bộ phận chính ?

Xem đáp án » 27/12/2021 339

Câu 4:

Thành phần hoá học của tế bào gồm:

Xem đáp án » 28/12/2021 309

Câu 5:

Nơi tổng hợp prôtêin trong tế bào là:

Xem đáp án » 28/12/2021 306

Câu 6:

Trong các tế bào dưới đây của cơ thể người, có bao nhiêu tế bào có hình sao ?

1. Tế bào thần kinh

2. Tế bào lót xoang mũi

3. Tế bào trứng

4. Tế bào gan

5. Tế bào xương

Xem đáp án » 28/12/2021 299

Câu 7:

Thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào gồm:

Xem đáp án » 27/12/2021 291

Câu 8:

Trong tế bào, bào quan có vai trò tạo ra năng lượng cho tế bào hoạt động là:

Xem đáp án » 27/12/2021 284

Câu 9:

Thành phần hoá học của tế bào bao gồm

Xem đáp án » 28/12/2021 279

Câu 10:

Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào ?

Xem đáp án » 28/12/2021 278

Câu 11:

Bộ phận đóng vai trò điều khiển các hoạt động sống của tế bào là

Xem đáp án » 27/12/2021 274

Câu 12:

Trong cơ thể người, loại tế bào nào có kích thước dài nhất ?

Xem đáp án » 28/12/2021 272

Câu 13:

Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu ?

Xem đáp án » 27/12/2021 265

Câu 14:

Bào quan có chức năng tham gia quá trình phân chia tế bào là:

Xem đáp án » 27/12/2021 249

Câu 15:

Trong tế bào, ti thể có vai trò gì ?

Xem đáp án » 27/12/2021 247

LÝ THUYẾT

I. Cấu tạo tế bào.

Lý thuyết Sinh học 8 Bài 3: Tế bào hay, ngắn gọn

- Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào.

- Một cơ thể sống có thể có một (VD: cơ thể đơn bào) hoặc rất nhiều tế bào (VD: con người).

- Một tế bào điển hình gồm:

- Màng sinh chất:

- Chất tế bào:

   + Ti thể

   + Ribôxôm, lưới nội chất, bộ máy Gôngi

   + Trung thể

- Nhân:

   + Nhiễm sắc thể

   + Nhân con

II. Chức năng của các bộ phận trong tế bào.

Lý thuyết Sinh học 8 Bài 3: Tế bào hay, ngắn gọn

⇒ Tất cả các bào quan trong tế bào có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, phối hợp để thực hiện chức năng chung của tế bào,

Ví dụ:

- Màng sinh chất giúp tế bào trao đổi chất: Lấy các chất cần thiết và thải các chất không cần thiết.

- Chất tế bào chứa các bào quan sử dụng các chất mà tế bào lấy vào qua màng sinh chất tổng hợp các chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của tế bào dưới sự điều khiển của nhân tế bào.

- Nhân tế bào chứa vật chất di truyền, điều khiển các hoạt động của các bào quan qua quá trình truyền đạt thông tin di truyền từ ADN → ARN → Protein; các chất được tổng hợp, lấy vào.

III. Thành phần hóa học của tế bào.

- Tế bào gồm một hỗn hợp phức tạp gồm nhiều chất hữu cơ và chất vô cơ.

   + Các chất hữu cơ chính là: protein, gluxit, lipid

   + Các chất vô cơ là muối khoáng, nước,…

IV. Hoạt động sống của tế bào.

- Mỗi tế bào luôn được cung cấp chất dinh dưỡng để tổng hợp các chất để cung cấp năng lượng cho cơ thể.

- Đồng thời tế bào xảy ra quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất vô cơ.

⇒ Đây là hai mặt cơ bản trong quá trình sống của tế bào.

Lý thuyết Sinh học 8 Bài 3: Tế bào hay, ngắn gọn