Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

28/12/2021 1,641

Đồng hoá và dị hoá là hai quá trình?

A. Đều xảy ra sự tổng hợp các chất

B. Đều xảy ra sự tích luỹ năng lượng

C. Đối lập nhau

Đáp án chính xác

D. Mâu thuẫn nhau

 Xem lời giải  Xem lý thuyết

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đồng hoá xảy ra quá trình nào dưới đây

Xem đáp án » 28/12/2021 5,521

Câu 2:

Đối tượng nào dưới đây có quá trình dị hoá diễn ra mạnh mẽ hơn quá trình đồng hoá

Xem đáp án » 28/12/2021 1,144

Câu 3:

Chuyển hoá cơ bản là?

Xem đáp án » 28/12/2021 1,137

Câu 4:

Năng lượng giải phóng trong quá trình dị hoá được sử dụng để làm gì

Xem đáp án » 28/12/2021 901

Câu 5:

Điều nào sau đây phản ánh chính xác nhất về quá trình dị hóa?

Xem đáp án » 28/12/2021 839

Câu 6:

Điều nào sau đây đúng khi nói về tỉ lệ giữa đồng hóa và dị hóa ở cơ thể

Xem đáp án » 28/12/2021 655

Câu 7:

Điều nào sau đây phản ánh chính xác nhất về quá trình đồng hóa?

Xem đáp án » 28/12/2021 527

Câu 8:

Đâu là ví dụ về quá trình đồng hóa ở người?

Xem đáp án » 28/12/2021 388

Câu 9:

Các quá trình nào dưới đây là quá trình chuyển hóa năng lượng

Xem đáp án » 28/12/2021 374

Câu 10:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hô hấp tế bào?

Xem đáp án » 28/12/2021 349

Câu 11:

Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hóa năng lượng tích lũy trong chất dinh dưỡng thành….

Xem đáp án » 28/12/2021 321

Câu 12:

Quang hợp tạo ra loại chất hữu cơ nào?

Xem đáp án » 28/12/2021 310

Câu 13:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về quá trình quang hợp?

Xem đáp án » 28/12/2021 291

Câu 14:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về trao đổi vật chất và năng lượng?

Xem đáp án » 28/12/2021 288

LÝ THUYẾT

I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng

- Đồng hoá: quá trình tổng hợp các chất hữu cơ và tích luỹ năng lượng trong các sản phẩm tổng hợp.

- Dị hoá: là quá trình phân giải các chất hữu cơ và giải phóng năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động sống, kể cả năng lượng cho đồng hoá.

Đồng hóa

Dị hóa

- Tổng hợp các chất hữu cơ

- Tích luỹ năng lượng (chuyển từ động năng sang thế năng trong các liên kết hoá học của hợp chất hữu cơ)

- Phân giải các chất hữu cơ

- Giải phóng năng lượng (chuyển từ thế năng sang thế động bằng cách bẻ gẫy các liên kết hoá học của hợp chất hữu cơ)

Tỉ lệ giữa đồng hoá và dị hoá ở cơ thể (khác nhau vể độ tuổi và trạng thái) là không giống nhau và phụ thuộc vào:

- Lứa tuổi: ở trẻ em, cơ thể đang lớn, quá trình đồng hoá lớn hơn dị hoá, ngược lại ở người già, quá trình dị hoá lại lớn hơn đồng hoá.

- Vào thời điểm lao động, dị hoá lớn hơn đồng hoá, ngược lại lúc nghi ngơi đổng hoá mạnh hơn dị hoá.

Lý thuyết Sinh học 8 Bài 32: Chuyển hóa hay, ngắn gọn

⇒ Như vậy trao đổi chất là mặt biểu hiện bên ngoài của quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng xảy ra bên trong các tế bào.

⇒ Mọi hoạt động sống của cơ thể đều bất đầu từ sự chuyển hoá vật chất và năng lượng của tế bào.

II. Chuyển hóa cơ bản:

- Chuyển hóa cơ bản được tính bằng kJ trong 1 giờ đối với 1 kg khối lượng cơ thể.

- Khi chuyển hóa cơ bản 1 người , nếu sự chênh lệch quá lớn -> đang ở trạng thái bệnh lí.

- Chuyển hoá cơ bản là quá trình sử dụng năng lượng tiêu dùng ở mức tối thiểu khi cơ thể ở trạng thái nghi ngơi hoàn toàn (khi đó cơ thể chỉ sử dụng nãng lượng cung cấp cho hoạt động của tim, của các cơ thể và duy trì thân nhiệt).

- Ở cơ thể bình thường, chuyển hoá cơ bản giữ ở một mức ổn định.