Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

28/12/2021 862

Đồng hoá xảy ra quá trình nào dưới đây?

A. Giải phóng năng lượng

B. Tổng hợp chất hữu cơ đơn giản từ những chất hữu cơ phức tạp

C. Tích luỹ năng lượng

Đáp án chính xác

D. Phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản

 Xem lời giải  Xem lý thuyết

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Đồng hóa là quá trình tổng hợp từ các nguyên liệu đơn giản thành những chất đặc trưng của tế bào và tích lũy năng lượng

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Năng lượng được giải phóng trong dị hoá cuối cùng cũng đều biến thành?

Xem đáp án » 28/12/2021 870

Câu 2:

Chuyển hoá cơ bản có vai trò gì

Xem đáp án » 28/12/2021 615

Câu 3:

Năng lượng giải phóng trong quá trình dị hoá được sử dụng để làm gì?

Xem đáp án » 28/12/2021 564

Câu 4:

Năng lượng được giải phóng trong dị hoá cuối cùng cũng đều biến thành

Xem đáp án » 28/12/2021 547

Câu 5:

Chất nào dưới đây có thể là sản phẩm của quá trình dị hoá ?

Xem đáp án » 28/12/2021 499

Câu 6:

Đồng hoá và dị hoá là hai quá trình?

Xem đáp án » 28/12/2021 469

Câu 7:

Chất nào dưới đây có thể là sản phẩm của quá trình dị hoá?

Xem đáp án » 28/12/2021 383

Câu 8:

Chuyển hoá cơ bản là?

Xem đáp án » 28/12/2021 364

Câu 9:

Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể phụ thuộc vào sự điều khiển của mấy hệ cơ quan ?

Xem đáp án » 28/12/2021 362

Câu 10:

Loại hoocmôn nào dưới đây tham gia điều chỉnh đường huyết trong máu?

Xem đáp án » 28/12/2021 358

Câu 11:

Đối tượng nào dưới đây có quá trình dị hoá diễn ra mạnh mẽ hơn quá trình đồng hoá ?

Xem đáp án » 28/12/2021 340

Câu 12:

Loại hoocmôn nào dưới đây tham gia vào quá trình chuyển hoá đường trong cơ thể

Xem đáp án » 28/12/2021 305

Câu 13:

Trung khu điều hoà sự tăng giảm của nhiệt độ cơ thể nằm ở đâu

Xem đáp án » 28/12/2021 273

Câu 14:

Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể phụ thuộc vào sự điều khiển của mấy hệ cơ quan

Xem đáp án » 28/12/2021 260

LÝ THUYẾT

I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng

- Đồng hoá: quá trình tổng hợp các chất hữu cơ và tích luỹ năng lượng trong các sản phẩm tổng hợp.

- Dị hoá: là quá trình phân giải các chất hữu cơ và giải phóng năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động sống, kể cả năng lượng cho đồng hoá.

Đồng hóa

Dị hóa

- Tổng hợp các chất hữu cơ

- Tích luỹ năng lượng (chuyển từ động năng sang thế năng trong các liên kết hoá học của hợp chất hữu cơ)

- Phân giải các chất hữu cơ

- Giải phóng năng lượng (chuyển từ thế năng sang thế động bằng cách bẻ gẫy các liên kết hoá học của hợp chất hữu cơ)

Tỉ lệ giữa đồng hoá và dị hoá ở cơ thể (khác nhau vể độ tuổi và trạng thái) là không giống nhau và phụ thuộc vào:

- Lứa tuổi: ở trẻ em, cơ thể đang lớn, quá trình đồng hoá lớn hơn dị hoá, ngược lại ở người già, quá trình dị hoá lại lớn hơn đồng hoá.

- Vào thời điểm lao động, dị hoá lớn hơn đồng hoá, ngược lại lúc nghi ngơi đổng hoá mạnh hơn dị hoá.

Lý thuyết Sinh học 8 Bài 32: Chuyển hóa hay, ngắn gọn

⇒ Như vậy trao đổi chất là mặt biểu hiện bên ngoài của quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng xảy ra bên trong các tế bào.

⇒ Mọi hoạt động sống của cơ thể đều bất đầu từ sự chuyển hoá vật chất và năng lượng của tế bào.

II. Chuyển hóa cơ bản:

- Chuyển hóa cơ bản được tính bằng kJ trong 1 giờ đối với 1 kg khối lượng cơ thể.

- Khi chuyển hóa cơ bản 1 người , nếu sự chênh lệch quá lớn -> đang ở trạng thái bệnh lí.

- Chuyển hoá cơ bản là quá trình sử dụng năng lượng tiêu dùng ở mức tối thiểu khi cơ thể ở trạng thái nghi ngơi hoàn toàn (khi đó cơ thể chỉ sử dụng nãng lượng cung cấp cho hoạt động của tim, của các cơ thể và duy trì thân nhiệt).

- Ở cơ thể bình thường, chuyển hoá cơ bản giữ ở một mức ổn định.