Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt Chính tả (Nghe - viết): Hũ bạc của người cha

Chính tả (Nghe - viết): Hũ bạc của người cha

Chính tả (Nghe - viết): Hũ bạc của người cha

  • 176 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 5:

Con hãy tìm lỗi sai trong câu sau :

Ngôi nhà cao tầng sắp sây xong

Xem đáp án

Từ viết sai là : sây

Sửa lại : Ngôi nhà cao tầng sắp xây xong


Câu 6:

Con hãy điền s hoặc x vào những chỗ trống thích hợp :

Trăng ơi từ đâu đến ?

Hay từ đường hành quân

Trăng ... chú bộ đội

Và ... vàng góc ....

Xem đáp án

Đoạn thơ hoàn chỉnh đó là :

Trăng ơi từ đâu đến ?

Hay từ đường hành quân

Trăng soi chú bộ đội

 

Và soi vàng góc sân.


Câu 7:

Con hãy điền s hoặc x vào những chỗ trống thích hợp:

Chữ em nắn nót,

... inh đẹp, rõ ràng,

Thẳng lối ngay hàng,

Cả trang ... áng ... ủa.

Xem đáp án

Đoạn thơ hoàn chỉnh đó là :

Chữ em nắn nót,

Xinh đẹp, rõ ràng,

Thẳng lối ngay hàng,

Cả trang sáng sủa.


Câu 10:

Con điền vần ui hay uôi vào những chỗ trống sau :

Một đàn ngỗng vươn dài cổ ... mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ. Hùng đút vội khẩu súng vào ... quà, chạy biến. 

Xem đáp án

Đáp án đúng là :

    Một đàn ngỗng vươn dài cổ chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ. Hùng đút vội khẩu súng vào túi quà, chạy biến. 


Bắt đầu thi ngay