Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên

Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên

Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên

  • 170 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống :

Cả nhà quân quần bên bếp lửa, vừa nướng ngô, vừa ... ấm.

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh đó là :

 

Cả nhà quân quần bên bếp lửa, vừa nướng ngô, vừa sưởi ấm.


Câu 3:

Con hãy điền s hoặc x vào chỗ trống thích hợp :

    Trong rừng có rất nhiều muông thú như : ...ư tử, chó ...ói, gấu ...ám...óc nâu,…

Xem đáp án

Tên các con vật được viết đúng là :

 

    Trong rừng có rất nhiều muông thú như : sư tử, chó sói, gấu xámsóc nâu,…


Câu 4:

Con hãy tìm từ  viết sai trong câu sau đây :

Tôi nằm suốt đêm

Giữ nhà cho chủ

Nhưng tôi chỉ xủa

Những người lạ thôi.

Xem đáp án

Từ viết sai là : xủa

Viết đúng :

Tôi nằm suốt đêm
Giữ cho nhà chủ
Nhưng tôi chỉ sủa
Những người lạ thôi.


Câu 6:

 Con hãy điền tất hoặc tấc vào chỗ trống cho đúng :

a. ... đất ... vàng.

b. Bàn tay ta làm nên ... cả

Có sức người sỏi đá mới thành cơm.

Xem đáp án

Các từ cần điền vào câu đó là : 

a. Tấc đất tấc vàng.

b. Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá mới thành cơm.


Câu 7:

Con hãy điền từ thích hợp vào những chỗ trống sau :

Cậu Xuân bao giờ cũng là người đầu tiên chạy xuống sân, .... bổng tôi qua các bậc thềm.

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh đó là :

   Cậu Xuân bao giờ cũng là người đầu tiên chạy xuống sân, nhấc bổng tôi qua các bậc thềm.


Câu 9:

Con điền ưi hoặc ươi vào những chỗ trống sau :

Đười ... thường được gọi là "con ng... của rừng xanh”. Chúng dành hầu hết thời gian di chuyển qua các cành cây tìm kiếm hoa quả ngon và đồ ăn ưa thích. Đười ... rất thích kết bạn với những con khác trong đàn.

Xem đáp án

Đoạn văn hoàn chỉnh là :

   Đười ươi thường được gọi là "con người của rừng xanh”. Chúng dành hầu hết thời gian di chuyển qua các cành cây tìm kiếm hoa quả ngon và đồ ăn ưa thích. Đười ươi rất thích kết bạn với những con khác trong đàn.


Câu 10:

Con hãy điền vần thích hợp vào mỗi chỗ trống sau:

Trăm cây trong vườn đều sinh ra từ đ.... Đ... nuôi dưỡng cây bằng sữa của mình. Đ... truyền cho cây sắc đẹp, mùa màng. Chính đ... là mẹ của các loài cây.

Xem đáp án

Đoạn văn hoàn chỉnh là :

    Trăm cây trong vườn đều sinh ra từ đất. Đất nuôi dưỡng cây bằng sữa của mình. Đất truyền cho cây sắc đẹp, mùa màng. Chính đất là mẹ của các loài cây.


Bắt đầu thi ngay