Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt Thực hành chính tả: Bài hát trồng cây

Thực hành chính tả: Bài hát trồng cây

Thực hành chính tả: Bài hát trồng cây

  • 189 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Con hãy điền d, gi hoặc r vào chỗ trống thích hợp:

Tiếng chim hót ...ất ngọt ngào

Như hương hoa trái ...ạt dào ...ó đưa

Tiếng chim ...ục lúa vào mùa

...ục ngô sai hạt, ...ục bờ ...âu xanh.

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Tiếng chim hót rất ngọt ngào

Như hương hoa trái dạt dào gió đưa

Tiếng chim giục lúa vào mùa

Giục ngô sai hạt, giục bờ dâu xanh


Câu 10:

Con điền dấu hỏi hay dấu ngã trên mỗi từ in đậm dưới đây :  

Xem đáp án

Đáp án đúng là :

Con cua tám cẳng hai càng

Một mai hai mắt  ràng con cua.


Bắt đầu thi ngay