Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt Thực hành chính tả: Cảnh đẹp non sông

Thực hành chính tả: Cảnh đẹp non sông

Thực hành chính tả: Cảnh đẹp non sông

  • 175 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Con hãy điền ch hoặc tr vào những chỗ trống sau 

Trước nhà Ún Xinh có dãy núi đá ...ông giống hình con ngựa. ...có đám mây ...ắng buổi sáng, mây hồng buổi ..iều là cưỡi được ngựa thôi.

Xem đáp án

Vậy đoạn hoàn chỉnh là:

Trước nhà Ún Xinh có dãy núi đá trông giống hình con ngựa. Chỉ có đám mây trắng buổi sáng, mây hồng buổi chiều là cưỡi được ngựa thôi.


Câu 4:

Con hãy điền ch hoặc tr vào những chỗ trống sau :

Đường lên đỉnh núi Sa Pa

Hoa ...en thắm lá, mây là là bay.

             Hương đào thoang thoảng đâu đây

 Nhà ai mận ...ín, ...ái cây ...ĩu cành.

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Đường lên đỉnh núi Sa Pa

Hoa chen thắm lá, mây là là bay.

             Hương đào thoang thoảng đâu đây

 Nhà ai mận chín, trái cây trĩu cành.


Câu 5:

Con hãy điền ch hoặc tr vào những chỗ trống sau

Ở đâu năm cửa, nàng ơi !

         Sông nào sáu khúc nước ...ảy xuôi một dòng ?

Sông nào bên đục bên ...ong ?

Núi nào thắt cổ bồng mà có thánh sinh ?

Xem đáp án

Vậy đoạn thơ hoàn chỉnh là:

Ở đâu năm cửa, nàng ơi !

         Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng ?

Sông nào bên đục bên trong ?

Núi nào thắt cổ bồng mà có thánh sinh ?


Câu 6:

Con điền từ thích hợp vào chỗ trống sau :

Hỡi cô ... nước bên đàng

Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Hỡi cô tát nước bên đàng

Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?


Câu 8:

Con hãy điền at hoặc ac vào chỗ trống sau :

Tô Hoài là t... giả của truyện Dế mèn phiêu lưu kí.

Xem đáp án

Đáp án đúng là :       

Tô Hoài là tác giả của truyện Dế mèn phiêu lưu kí.


Câu 9:

Con hãy điền at hoặc ac vào chỗ trống sau :

Trên nhà vắng gió lùa hơi ướt ..., 
Cu bé ngồi nhào đất nặn tò te. 
Dưới bếp lạnh, lũ gà vào bới ... 
Mặc đàn ruồi, đàn nhặng lượn vo ve. 

Xem đáp án

Đoạn thơ hoàn chỉnh là :

Trên nhà vắng gió lùa hơi ướt át
Cu bé ngồi nhào đất nặn tò te. 
Dưới bếp lạnh, lũ gà vào bới rác 
Mặc đàn ruồi, đàn nhặng lượn vo ve. 


Câu 10:

Con hãy điền at hoặc ac vào chỗ trống sau :

Sa Pa là vườn hoa và trái cây, là đất của rừng thông, rừng già và chim thú. Sa Pa có lắm th... nước và mây. Đó là một nơi nghỉ m... kì thú.

Xem đáp án

Đáp án đúng là :

    Sa Pa là vườn hoa và trái cây, là đất của rừng thông, rừng già và chim thú. Sa Pa có lắm thác nước và mây. Đó là một nơi nghỉ mát kì thú.


Câu 11:

Con hãy điền at hoặc ac vào chỗ trống sau :

Ăn một ... cơm

Nhớ người cày ruộng

Ăn đĩa rau muống

Nhớ người đào ao.

Xem đáp án

Đoạn thơ hoàn chỉnh là :

Ăn một bát cơm

Nhớ người cày ruộng

Ăn đĩa rau muống

Nhớ người đào ao.


Bắt đầu thi ngay