Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt Thực hành chính tả: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Thực hành chính tả: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Thực hành chính tả: Hội đua voi ở Tây Nguyên

  • 209 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 5:

Con hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống:

Tuổi thơ .... .... đến trường
Cô dang tay đón tình thương mẹ hiền.

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Tuổi thơ chập chững đến trường
Cô dang tay đón tình thương mẹ hiền.


Câu 6:

Con hãy điền đứt hoặc đức vào chỗ trống:

a. Bài học đạo ... hôm nay rất ý nghĩa.

b. Chiếc dây diều bị gió thổi ....

c. Vì mất điện nên mọi liên lạc đã bị cắt ...

 

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. Bài học đạo đức hôm nay rất ý nghĩa.

b. Chiếc dây diều bị gió thổi đứt.

 

c. Vì mất điện nên mọi liên lạc đã bị cắt đứt.


Câu 7:

Con hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống:

a. Bố gửi ... thư về cho cả nhà đọc, ai nấy đều xúc động.

b. Những ... tranh chụp được từ thời chiến tranh đã trở nên cũ kĩ.

c. Ai đó đã ... mất bông hoa đẹp nhất trong vườn.

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. Bố gửi bức thư về cho cả nhà đọc, ai nấy đều xúc động.

b. Những bức tranh chụp được từ thời chiến tranh đã trở nên cũ kĩ.

c. Ai đó đã bứt mất bông hoa đẹp nhất trong vườn.


Câu 9:

Con hãy điền ưt hoặc ưc vào những chỗ trống thích hợp :

Những cành dâu lòe xòe theo gió như trăm  nghìn cánh tay xòe ra, hứng lấy ánh nắng vàng r..., che mát cho khoai lang. Những dây khoai lang mập mạp kia lại có đủ s... đâm chồi lên mơn mởn, quấn quýt bên gốc dâu, giữ ấm cho dâu …

Xem đáp án

Đoạn văn hoàn chỉnh là :

    Những cành dâu lòe xòe theo gió như trăm  nghìn cánh tay xòe ra, hứng lấy ánh nắng vàng rực, che mát cho khoai lang. Những dây khoai lang mập mạp kia lại có đủ sức đâm chồi lên mơn mởn, quấn quýt bên gốc dâu, giữ ấm cho dâu …


Bắt đầu thi ngay