Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt Thực hành chính tả: Nhớ Việt Bắc

Thực hành chính tả: Nhớ Việt Bắc

Thực hành chính tả: Nhớ Việt Bắc

  • 314 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Con điền au hay âu vào chỗ trống sau ?

Câu hoàn chỉnh sau khi điền vần thích hợp là :

Chim bồ .... là biểu tượng của hòa bình.

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh sau khi điền vần thích hợp là :

Chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình.


Câu 2:

Con hãy điền rau hay râu vào những chỗ trống sau :

a. Bà đi chợ mua ...

b. Chòm ... của ông dài và bạc phơ.

Xem đáp án

Các từ cần điền đó là :

a. Bà đi chợ mua rau.

b. Chòm râu của ông dài và bạc phơ.


Câu 4:

Con hãy điền ay hay ây vào những  chỗ trống sau :

Bài thơ hoàn chỉnh đó là : 

     Trên trời m... trắng như bông

Ở dưới cánh đồng bông trắng như m....

    Mấy cô má đỏ h... h....

 

Đội bông như thể đội m... về làng.

Xem đáp án

Bài thơ hoàn chỉnh đó là : 

     Trên trời mây trắng như bông

Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây

    Mấy cô má đỏ hây hây

Đội bông như thể đội mây về làng.


Câu 6:

Con điền lặn hay nặn vào những chỗ trống sau :

a. Chú thợ ... đang ... xuống nước.

b. Mẹ ... bánh trôi rất khéo.

c. Mặt trời .... sau dãy núi.

Xem đáp án

Các từ thích hợp đó là :

a. Chú thợ lặn đang lặn xuống nước.

b. Mẹ nặn bánh trôi rất khéo.

c. Mặt trời lặn sau dãy núi.


Câu 7:

Con hãy điền l hay n vào những chỗ trống sau :

Bên thềm gió mát
Bé ... đồ chơi
Mèo .... vẫy đuôi
Tròn xoe đôi mắt.

Xem đáp án

Đoạn thơ được hoàn chỉnh như sau :

Bên thềm gió mát
Bé nặn đồ chơi
Mèo nằm vẫy đuôi
Tròn xoe đôi mắt.


Bắt đầu thi ngay