Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt Thực hành chính tả: Quê hương ruột thịt

Thực hành chính tả: Quê hương ruột thịt

Thực hành chính tả: Quê hương ruột thịt

  • 176 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

 Điền vần oai hoặc oay vào chỗ trống:

Chú gà trống ch .. 

Xem đáp án

Vần cần điền vào ô trống là: oai

 

Chú gà trống choai.


Câu 2:

Con hãy nối hai cột để tạo thành câu hoàn chỉnh  :

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh sau khi ghép nối nội dung hai cột là:


Câu 3:

Con hãy điền l hoặc n vào chỗ trống:

Xem đáp án

Đoạn thơ hoàn chỉnh đó là :

 

Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng.


Câu 4:

Con hãy điền l hoặc n vào chỗ trống:

Xem đáp án

Đoạn thơ hoàn chỉnh đó là : 

Con cá vàng
Quàng khăn lụa
Giữ nước trong
Cùng bạn múa.


Câu 6:

Con hãy điền l hoặc n vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án

Câu thơ hoàn chỉnh sau khi điền là :

Con kiến mà leo cành đa

Leo phải cành cụt leo ra leo vào.


Câu 9:

Con hãy điền vần oai hoặc oay vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án

Đáp án đúng là ;

 

Bình đang hí hoáy sửa lại chiếc ô tô đồ chơi.


Câu 10:

Con điền dấu hỏi hay dấu ngã trên mỗi từ in đậm dưới đây :


Xem đáp án

Đoạn thơ hoàn chỉnh là :

Tổ ong lủng lẳng trên cành

Trong đầy mật nhộng, ngon lành lắm thay !

Cáo già nhè nhẹ lên cây

Tưởng rằng lấy được ăn ngay cho giòn.

 

 

Thực hành tập đọc: Thư gửi bà


Bắt đầu thi ngay