Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt Thực hành chính tả: Tiếng ru

Thực hành chính tả: Tiếng ru

Thực hành chính tả: Tiếng ru

  • 176 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Con hãy điền r, d hoặc gi vào chỗ trống :

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh là :

Rễ cây đa uốn lượn như con trăn khổng lồ


Câu 3:

Con hãy điền r, d hoặc gi vào chỗ trống :

Xem đáp án

Câu sau khi hoàn chỉnh là :

Đêm giao thừa, cả nhà em ngồi ngắm pháo hoa.


Câu 5:

Con hãy nối hai cột để tạo thành từ đúng:

Xem đáp án

Những từ thích hợp đó là : buồn rầu, buồng bệnh, tiếng chuông reo.


Câu 7:

Con hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống :

Xem đáp án

Đoạn thơ sau khi hoàn chỉnh là :

Cây chuối non

Còn bé nhỏ

Mau lớn nhanh

 

Để trổ buồng.


Câu 8:

Con hãy điền uôn hoặc uông vào những chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án

Đoạn thơ hoàn chỉnh là :

Cáo kia đon đả ngỏ lời :

“Kìa anh bạn quý, xin mời xuống đây

Để nghe cho rõ tin này

Muôn loài mạnh yếu từ rày kết thân

Lòng tôi sung sướng muôn phần

Báo cho bạn hữu xa gần đều hay.”


Câu 9:

Con hãy điền uôn hoặc uông vào chỗ trống sau :

Xem đáp án

Đáp án đúng là :

Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.


Câu 10:

Con hãy điền vần uôn hoặc uông vào chỗ trống thích hợp :

Xem đáp án

Đoạn thơ hoàn chỉnh là :

 

Chuồn chuồn kim ơi, chuồn chuồn kim!
Bà đang đi tìm, đang đi tìm
Về giúp bà, giúp bà khâu áo
Cứ nghịch hoài ú tim, ú tim...


Bắt đầu thi ngay