Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt Thực hành chính tả: Vẽ quê hương

Thực hành chính tả: Vẽ quê hương

Thực hành chính tả: Vẽ quê hương

  • 179 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Con hãy điền s hoặc x vào chỗ trống :

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh sau khi điền đó là :

 

Mẹ đang xào rau.


Câu 2:

Con hãy điền s hoặc x vào câu văn sau :

con diều hâu lao như mũi tên ... uống, gà mẹ ... ù cánh vừa kêu vừa mổ, vừa đạp diều hầu

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh đó là :

 

Con diều hâu lao như mũi tên xuống, gà mẹ xù cánh vừa kêu vừa mổ, vừa đạp diều hâu.


Câu 3:

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Các  từ cần điền vào chỗ trống trong mỗi câu trên là :

a. Bà ốm suốt mấy tuần, trông bà rất xanh xao.

b. Vườn rau của mẹ xanh mướt.

c. Nước biển xanh thẫm , đầy bí ẩn.


Câu 4:

Điền s hoặc x vào chỗ trống thích hợp:

Cả một họ nhà gà: gà trống bệ vệ, màu lông đỏ ... ẫm; gà mái, gà choai và gà con còn  chêm chiếp chưa bay được ... a, phải vừa bay vừa chạy

Xem đáp án

Đoạn văn hoàn chỉnh đó là :

 

Cả một họ nhà gà: gà trống bệ vệ, màu lông đỏ sẫm; gà mái, gà choai và gà con còn chiêm chiếp chưa bay được xa, phải vừa bay vừa chạy.


Câu 6:

Con hãy điền ươn hay ương vào chỗ trống sau :

Xem đáp án

Câu thơ hoàn chính đó là : 

Mười năm qua không đắp không  đào

Lá tre rụng, con mương sâu thành cạn.


Câu 7:

Con hãy điền ươn hay ương vào những chỗ trống sau :

Xem đáp án

Các từ hoàn chỉnh đó là :

a. phương hướng

b. con lươn

 

c. hương vị


Câu 8:

Con hãy tìm lỗi sai trong câu sau đây :

 

Vường cam cảu bà sai trĩu quả.

Xem đáp án

Từ sai trong câu trên là từ: Vường

Sửa lại :

 

Vườn cam của bà sai trĩu quả.


Câu 9:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Câu hoàn chính đó là :

 

Bạn Hoàng là tấm gương sáng cho cả lớp noi theo.


Câu 10:

Con điền vần ươn hay ương vào những chỗ trống sau :

Bằng một pha tấn công chớp nhoáng, con ếch ... đã chộp được đối thủ rồi từ từ th ... thức bữa ăn ngon lành của mình.

Xem đáp án

Đáp án đúng là :

   Bằng một pha tấn công chớp nhoáng, con ễnh ương đã dễ dàng chộp được đối thủ rồi từ từ thưởng thức bữa ăn ngon lành của mình


Bắt đầu thi ngay