Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt Thực hành luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi.

Thực hành luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi.

Thực hành luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi.

  • 202 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Theo con, dòng nào giải thích đúng nghĩa của từ “trí thức”?

Xem đáp án

Lời giải:

“trí thức”: là những người lao động trí óc, có trình độ cao.


Câu 2:

Đáp án nào dưới đây không chỉ người trí thức ?

Xem đáp án

Lời giải:

thợ may không là từ ngữ chỉ người trí thức.


Câu 3:

Hoạt động nào sau đây không phải của người trí thức?.

Xem đáp án

Lời giải:

Cày ruộng là công việc của người nông dân, không phải của người trí thức


Câu 6:

Con hãy điền thêm dấu câu thích hợp vào câu sau :

Trời mưa ... đàn mối đất bay ra đông nghịt ... đông đúc

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh là:

Trên không trung, đàn chim én tung cánh chao lượn nhộn nhịp, đông đúc.


Câu 7:

Con điền dấu chấm hay dấu phẩy vào những ô trống thích hợp trong đoạn văn sau đây :

Sau trận mưa rào... mọi vật đều sáng và tươi... Những đóa râm bụt thêm đỏ chói... Bầu trời xanh như vừa được giội rửa... Mấy đám mây bông trôi nhởn nhơ... sáng rực lên trong ánh sáng mặt trời

Xem đáp án

Đoạn văn hoàn chỉnh là:     

Sau trận mưa rào, mọi vật đều sáng và tươi. Những đóa râm bụt thêm đỏ chói. Bầu trời xanh như vừa được giội rửa. Mấy đám mây bông trôi nhởn nhơ, sáng rực lên trong ánh sáng mặt trời.  


Câu 8:

Câu nào sau đây phải điền dấu hỏi chấm ?

Xem đáp án

Lời giải:

Câu phải điền dấu hỏi chấm là câu: 

Mẹ đi làm về chưa?


Bắt đầu thi ngay