Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt Thực hành luyện từ và câu: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy

Thực hành luyện từ và câu: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy

Thực hành luyện từ và câu: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy

  • 169 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đâu không phải là tài nguyên thiên nhiên trên mặt đất ?

Xem đáp án

Lời giải:

Mỏ dầu không phải là tài nguyên thiên nhiên trên mặt đất


Câu 2:

Đâu là tài nguyên thiên nhiên dưới lòng đất ?

Xem đáp án

Lời giải:

 Mỏ than là tài nguyên thiên nhiên dưới lòng đất.


Câu 3:

Đâu là sự vật do chính con người tạo ra ?

Xem đáp án

Lời giải:

Cánh đồng lúa là sự vật do con người tạo ra .


Câu 4:

Sự vật nào dưới đây không phải do con người tạo ra ?

Xem đáp án

Lời giải:

Sông suối không phải sự vật do con người tạo ra.


Câu 5:

Hành động nào của con người ảnh hưởng xấu đến thiên nhiên ?

Xem đáp án

Lời giải:

Hành động săn bắn của con người ảnh hưởng xấu đến thiên nhiên.


Câu 8:

Con hãy điền dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp để hoàn thành câu chuyện Tàu vũ trụ :

Hai người nói chuyện với nhau về những thành tựu của nước mình... Sau rất nhiều chuyện ... một người nói :

- Nước tôi đã sản xuất được tàu vũ trụ để đổ bộ lên mặt trời rồi đấy !

     Nghe vậy, người kia phản ứng lại:

- Mặt trời nóng như vậy thì lên làm sao được ... tàu sẽ bị nóng chảy ngay lập tức !

Xem đáp án

Hai người nói chuyện với nhau về những thành tựu của nước mình. Sau rất nhiều chuyện, một người nói :

- Nước tôi đã sản xuất được tàu vũ trụ để đổ bộ lên mặt trời rồi đấy !

     Nghe vậy, người kia phản ứng lại:

- Mặt trời nóng như vậy thì lên làm sao được, tàu sẽ bị nóng chảy ngay lập tức !


Câu 10:

Con hãy điền dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp:

Cô giáo :

- Khi ta đi biển ... nếu chẳng may thuyền bị thủng ... nước ùa vào trong khoang thì ta phải làm thế nào ?

Tèo đáp:

-  Thưa cô chúng ta phải xử lý thật nhanh kẻo bị chìm... Vì thế ... ta cần đục thêm một lỗ khác lớn hơn để nước chảy ra ngoài ạ !

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Cô giáo :

- Khi ta đi biển, nếu chẳng may thuyền bị thủng, nước ùa vào trong khoang thì ta phải làm thế nào ?

Tèo đáp:

-  Thưa cô chúng ta phải xử lý thật nhanh kẻo bị chìm. Vì thế, ta cần đục thêm một lỗ khác lớn hơn để nước chảy ra ngoài ạ !


Bắt đầu thi ngay