Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt Thực hành Ôn tập cuối học kì II: Tiết 4

Thực hành Ôn tập cuối học kì II: Tiết 4

Thực hành Ôn tập cuối học kì II: Tiết 4

  • 149 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Con hãy điền s hoặc x vào mỗi chỗ trống thích hợp :

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. Áo quần xộc xệch.

b. Chèo đò sang ngang.

c. Nhà máy xả nước.


Câu 2:

Con hãy điền sao hoặc xao vào những chỗ trống thích hợp:

a. Những ngôi ... khuya tỏa sáng lấp lánh.

b. Linh thấy ... xuyến và lòng đầy nhớ nhung khi nghĩ về bà.

c. Cây lá trong vườn xôn ... đón nắng.

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. Những ngôi sao khuya tỏa sáng lấp lánh.

b. Linh thấy xao xuyến và lòng đầy nhớ nhung khi nghĩ về bà.

c. Cây lá trong vườn xôn xao đón nắng


Câu 3:

Con hãy điền s hoặc x vào những chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Cây lúa mừng vui phất cờ

Dây khoai nảy xanh lá mới

Cau xòe tay hứng giọt mưa rơi

Ếch nhái uôm uôm mở hội

Cá múa tung tăng.

-Đáp án: xanh, xòe


Câu 5:

Con hãy điền từ thích hợp vào mỗi chỗ trống sau :

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. ngồi bệt

b. trắng bệch


Câu 6:

Con hãy điền o hoặc ô vào mỗi chỗ trống thích hợp :

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. con mèo

b. đường cong

c.  chim công

d. cô thầy


Câu 7:

Con hãy điền từ thích hợp vào những chỗ trống sau :

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. nô nức

b.  đất

 

c.  đùa


Câu 9:

Con hãy điền từ thích hợp vào những chỗ trống sau:

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. lở đất

b.  hoa nở

c. vỡ lở


Câu 10:

Con hãy điền l hoặc n vào chỗ trống thích hợp :

Hoa thảo quả ...ảy dưới gốccây kín đáo và ...ặng ...ẽ. Dưới tầng đáy rừng, những chùm thảo quả đỏ chon chót, bóng bẩy như chứa ...ửa, chứa ...ắng.

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

    Hoa thảo quả nảy dưới gốccây kín đáo và lặng lẽ. Dưới tầng đáy rừng, những chùm thảo quả đỏ chon chót, bóng bẩy như chứa lửa, chứa nắng.


Câu 11:

Con hãy điền in hoặc inh vào chỗ trống thích hợp :

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. thông minh

b.  xin phép

c. vinh dự


Câu 12:

Con hãy điền in hoặc inh vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Gậy ông dựa gốc cây

Cây cúi đầu giữ lấy

Lá vui đùa với mây

Tay cành rung rinh trái.

-Đáp án: rinh


Câu 13:

Con hãy điền in hoặc inh vào chỗ trống thích hợp :

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Ai bảo anh bù nhìn        

Là đồ vô tích sự

Em không tin không tin

Còn thương anh nữa chứ.


Bắt đầu thi ngay