Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt Thực hành Ôn tập cuối học kỳ 1: Tiết 4

Thực hành Ôn tập cuối học kỳ 1: Tiết 4

Thực hành Ôn tập cuối học kỳ 1: Tiết 4

  • 175 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Đâu là bộ phận trả lời cho câu hỏi Làm gì ? trong câu sau:

Bác nông dân vác cuốc ra đồng.

Xem đáp án

Lời giải:

Bộ phận trả lời cho câu hỏi Làm gì ? trong câu là:

Bác nông dân vác cuốc ra đồng.


Câu 4:

Trong câu : Ong thợ bay trên những bông hoa.

Bộ phận trả lời cho cây hỏi Làm gì ? là Ong thợ. Đúng hay sai ?

Xem đáp án

Bộ phận trả lời cho cây hỏi Làm gì ? là: bay trên những bông hoa.

-Đáp án: B


Câu 6:

Con hãy tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Thế nào ? trong câu sau :

Cây đa già cỗi và rậm rạp.

Xem đáp án

Lời giải:

Bộ phận trả lời cho câu hỏi Thế nào ? trong câu là: 

già cỗi và rậm rạp.   


Câu 7:

Chọn cụm từ thích hợp để tạo thành mẫu câu Ai thế nào ?

Hà Nội ....

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh là:

Hà Nội đẹp nhất khi vào thu.


Câu 11:

Con hãy thêm từ ngữ chỉ hoạt động cho bài thơ sau đây:

Con mèo mà ... cây cau, 
Hỏi thăm chú chuột ...đâu vắng nhà. 

Chú chuột .... đường xa. 
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Con mèo mà trèo cây cau, 
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. 

Chú chuột đi chợ đường xa. 
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo.


Bắt đầu thi ngay