Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt Thực hành ôn tập giữa học kì II: Tiết 8

Thực hành ôn tập giữa học kì II: Tiết 8

Thực hành ôn tập giữa học kì II: Tiết 8

  • 167 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Con hãy điền rút hoặc rúc vào chỗ trống thích hợp:

a. Trời nắng khiến mực nước ... xuống rất nhanh.

b. Con chim non ... đầu vào cánh mẹ.

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. Trời nắng khiến mực nước rút xuống rất nhanh.

b. Con chim non rúc đầu vào cánh mẹ


Câu 6:

Con hãy điền bứt hoặc bức vào chỗ trống:

a. ... tranh ấy rất đẹp.

b. Trong lòng ... rứt không yên.

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. bức tranh ấy rất đẹp.

b. Trong lòng bứt rứt không yên.


Câu 7:

Con hãy điền nứt hoặc nức vào chỗ trống:

a. Da khô ... nẻ.

b. Các bạn học sinh nô ... trong ngày khai trường.

c. Mặt đất rạn ... vì nắng hạn.

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. Da khô nứt nẻ.

b. Các bạn học sinh nô nức trong ngày khai trường.

c. Mặt đất rạn nứt vì nắng hạn.


Câu 9:

Con hãy điền ên hoặc ênh vào chỗ trống:

Ốc s... con ngày nọ hỏi mẹ:

"Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng tr... lưng như thế? Thật mệt chết đi được!"
"Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Ốc s... mẹ nói.

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ:

"Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!"
"Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Ốc sên mẹ nói.

-Đáp án: sên, trên


Câu 10:

Con điền ên hãy điền ênh vào những chỗ trống sau :

Bạn l... – tôi xuống
Bạn xuống – tôi l ...
Bập b..., bập b...
Thích ơi là thích.

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Bạn lên – tôi xuống
Bạn xuống – tôi lên
Bập bênh, bập bênh
Thích ơi là thích.


Câu 11:

Đâu là câu có bộ phận trả lời câu hỏi Vì sao ?

Xem đáp án

Lời giải:

Câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi Ví sao ? là:

Vì sợ mẹ biết mình bị điểm kém, Lan đã giấu bài kiểm tra đi.

-Đáp án: a


Câu 12:

Con hãy sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh :

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh là:

 

Anh thợ điện lả đi vì thời tiết nắng nóng.


Câu 14:

Con điền dấu chấm, dấu phẩy hay dấu chấm hỏi vào mỗi chỗ trống sau :

    Biết chị Cốc đi rồi ... tôi mới mon men bò lên. Trông thấy tôi ... Dế Choắt khóc thảm thiết.

    Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn:

- Sao ... Sao ...

    Dế Choắt không dậy được nữa ... nằm thoi thóp. Thấy thế tôi hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu Dế Choắt lên mà than rằng ...

- Nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này! Tôi hối lắm. Tôi hối hận lắm. Anh mà chết là chỉ tại cái ngông cuồng dại dột của tôi ... Tôi biết làm thế nào bây giờ ...

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

    Biết chị Cốc đi rồi, tôi mới mon men bò lên. Trông thấy tôi, Dế Choắt khóc thảm thiết.

    Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn:

- Sao ? Sao ?

    Dế Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp. Thấy thế tôi hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu Dế Choắt lên mà than rằng:

- Nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này! Tôi hối lắm. Tôi hối hận lắm. Anh mà chết là chỉ tại cái ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ?


Bắt đầu thi ngay