Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt Thực hành ôn tập giữa kì II: Tiết 2

Thực hành ôn tập giữa kì II: Tiết 2

Thực hành ôn tập giữa kì II: Tiết 2

  • 256 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đâu là bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào ? trong câu sau : 

Trời nhá nhem tối, đàn đom đóm bắt đầu cuộc hành quân.

Xem đáp án

Lời giải:

Bộ phận trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” trong câu là: trời nhá nhem tối.

- Đáp án: a


Câu 4:

Con hãy sắp xếp các từ sau tạo thành câu hoàn chỉnh :

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh là:

Mẹ tan làm khi trời đã xế chiều.


Câu 5:

Con hãy thêm bộ phận chỉ thời gian vào những câu sau:

a. ..., các bạn nhỏ rước đèn ông sao.

b. ..., tuyết phủ trắng các dãy núi.

c. Mặt trời thức dậy vào ...

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. ..., các bạn nhỏ rước đèn ông sao.

b. ..., tuyết phủ trắng các dãy núi.

c. Mặt trời thức dậy vào ....


Câu 6:

Đâu là câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau:

 Tháng 6 em sẽ được nghỉ hè.

Xem đáp án

Lời giải:

Câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu là:

Khi nào em sẽ được nghỉ hè?

-Đáp án: b


Câu 7:

Câu nào dưới đây không có bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu ?

Xem đáp án

Lời giải:

Các câu có bộ phận chỉ địa điểm là :       

a. Ở làng Chử Xá, bên dòng sông Hồng, có một chàng trai tên là Chử Đồng Tử.

b. Hội đua voi diễn ra ở Tây Nguyên.

=> Đáp án c là câu không có bộ phận chỉ địa điểm.


Câu 10:

Đâu là câu hỏi đúng cho bộ phận in đậm trong câu sau: 

Trần Quốc Khái được triều đình cử đi sứ bên Trung Quốc.

Xem đáp án

Lời giải:

Câu hỏi đúng cho bộ phận in đậm là:

Trần Quốc Khái được cử đi xứ ở đâu?

-Đáp án: b


Câu 11:

Đâu là câu hỏi đúng cho bộ phận in đậm trong câu sau: 

Ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị.

Xem đáp án

Lời giải:

Câu hỏi đúng cho bộ phận in đậm là:

Trưng Trắc và Trưng Nhị ở đâu ?

-Đáp án: c


Câu 14:

Đâu là câu hỏi đúng cho bộ phận in đậm trong câu sau ? 

Xuân về, cây cỏ trải một màu xanh non.

Xem đáp án

Lời giải:

Câu hỏi đúng cho bộ phận in đậm là:

Cây cỏ vào mùa xuân trông như thế nào?

-Đáp án: c


Câu 15:

Con hãy tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Như thế nào? trong câu sau :

Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm

Xem đáp án

Lời giải:

Bộ phận trả lời cho câu hỏi Như thế nào? trong câu là:

màu son, cong cong như con tôm.


Bắt đầu thi ngay