Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt Thực hành tập đọc: Bận

Thực hành tập đọc: Bận

Thực hành tập đọc: Bận

  • 181 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Con hãy điền những từ thích hợp vào chỗ trống : 

Xem đáp án

a. Con chim bận bay

b. Cái hoa bận đỏ

c. Cờ bận vẫy gió


Câu 4:

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống :

Xem đáp án

a. Chữ bận thành thơ

b. Hạt bận vào mùa

 

c. Than bận làm lửa


Câu 6:

Mọi người , mọi vật trong bài thơ có những điểm gì giống nhau ?

Xem đáp án

Mọi người, mọi vật trong bài đều bận và cùng góp ích cho đời.


Câu 7:

Cảm xúc của mỗi người, mỗi sự vật trong bài ra sao khi họ luôn bận rộn ? 

Xem đáp án

Mọi người, mọi sự vật đều vui vẻ và yêu đời.


Câu 8:

Vì sao bận rộn mà mọi người, mọi vật vẫn vui ?

Xem đáp án

Lời giải:

Tất cả mọi người, mọi vật và ngay cả em bé cũng đều bận rộn làm những công việc có ích , đem niềm vui nhỏ góp vào cuộc đời.


Câu 9:

Dòng nào sau đây giải thích đúng ý nghĩa của từ “đánh thù” ?

Xem đáp án

Lời giải:

Đánh thù là đánh giặc, bảo vệ đất nước.


Câu 10:

Ý nghĩa của bài thơ là gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Mọi người, mọi vật đều làm những việc có ích, đem niềm vui góp vào cuộc đời chung.


Bắt đầu thi ngay