Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt Thực hành tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Thực hành tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Thực hành tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

  • 187 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Theo Bác, tập thể dục có tác dụng gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Theo Bác, tập thể dục có tác dụng: Để có sức khỏe


Câu 3:

Mọi người cần có sức khỏe để làm gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Mọi người cần có sức khỏe để:

Để giữ gìn dân chủ

Xây dựng đời sống mới

Xây dựng nước nhà


Câu 4:

Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của ai ?

Xem đáp án

Lời giải:

Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của những người yêu nước.


Câu 5:

Tại sao mỗi người yêu nước phải có bổn phận tập thể dục ?

Xem đáp án

Lời giải:

Mỗi người yêu nước phải có bổn phận tập thể dục vì:

Vì người yêu nước muốn tham gia tốt vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì phải có sức khoẻ tốt.

Vì mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe.


Câu 6:

Theo Bác, những ai có thể tập luyện đều đặn được ?

Xem đáp án

Lời giải:

Những người có thể tập luyện đều đặn: Gái trai, già trẻ ai cũng làm được.


Câu 7:

Lợi ích của việc tập thể dục thường xuyên là gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Ngày nào cũng tập thể dục thì:

Khí huyết lưu thông

Tinh thần đầy đủ

Có sức khỏe


Câu 8:

Bác mong muốn gửi gắm điều gì tới đồng bào cả nước thông qua bài này ?

Xem đáp án

Lời giải:

Điều Bác mong muốn ở đồng bào thông qua bài này là: Bác mong mọi người cố gắng tập thể dục để có sức khỏe tốt.


Câu 9:

Con hãy điền thêm cụm từ để chỉ mối liên hệ giữa sức khỏe của mỗi người dân với sức mạnh cả nước:

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt.

b. Mỗi một người dân khỏe mạnh là cả nước khỏe mạnh.


Câu 10:

Theo Bác, việc luyện tập thể dục và bồi bổ sức khỏe có khó khăn không ?

Xem đáp án

Theo Bác, việc luyện tập thể dục và bồi bổ sức khỏe  không khó khăn.


Bắt đầu thi ngay