Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt Thực hành tập đọc: Ông tổ nghề thêu

Thực hành tập đọc: Ông tổ nghề thêu

Thực hành tập đọc: Ông tổ nghề thêu

  • 230 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đọc truyện sau và trả lời các câu hỏi:

Ông tổ nghề thêu

1. Hồi còn nhỏ, cậu bé Trần Quốc Khái rất ham học. Cậu học khi đi đốn củi, lúc kéo tôm. Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng , lấy ánh sáng đọc sách. Chẳng bao lâu, Trần Quốc Khái đỗ tiến sĩ, rồi làm quan to trong triều đình nhà Lê. 

2. Một lần, Trần Quốc Khái được triều đình cử đi sứ bên Trung Quốc. Vua Trung Quốc muốn thử tài sứ thần, sai dựng một cái lều cao, mời ông lên chơi rồi cất thang đi. Không còn lối xuống, ông ở lại trên lầu. Lầu chỉ có chỉ có hai pho tượng Phật, hai cái lọng, một bức trướng thêu ba chữ “Phật trong lòng” và một vò nước. 

3. Bụng đói mà không có cơm ăn, Trần Quốc Khải lẩm nhẩm đọc ba chữ trên bức trướng, rồi mỉm cười. Ông bẻ tay pho tượng để nếm thử. Thì ra hai pho tượng ấy nặn bằng chè lam. Từ đó, ngày hai bữa, ông cứ ung dung bẻ dần tượng mà ăn. Nhân được nhàn rỗi, ông mày mò quan sát, nhớ nhập tâm cách thêu và làm lọng. 

4. Học được cách thêu và làm lọng rồi, ông tìm đường xuống. Thấy những con dơi xòe cánh chao đi chao lại như chiếc lá bay, ông liền ôm lọng nhảy xuống đất bình an vô sự. Vua Trung Quốc khen ông là người tài, đặt tiệc to tiễn về nước. 

5. Về đến nước nhà, Trần Quốc Khải truyền dạy cho dân nghề thêu và nghề làm lọng. Dần dần, nghề thêu lan rộng ra khắp nơi. Nhân dân vùng Thường Tín, quê ông, lập đền thờ và tộn ông là ông tổ nghề thêu. 

- Đi sứ : đi giao thiệp với nước nhà theo lệnh vua

 - Lọng : vật làm bằng vải hoặc lụa căng trên khung tre, gỗ hay kim loại, thường dùng để che đầu tượng thần, tượng Phật hay vua, quan trong nghi lễ long trọng. 

- Bức trướng : bức lụa, vải, trên có thêu chữ hoặc hình, dùng làm lễ vật, tặng phẩm. 

- Chè lam : bánh ngọt làm từ bột bỏng nếp ngào mật, pha nước gừng. 

- Nhập tâm : nhớ kĩ, như thuộc lòng. 

- Bình an vô sự : bình yên, không có chuyện gì xấu xảy ra 

- Thường Tín : một huyện thuộc tỉnh Hà Tây.

Hồi nhỏ, cậu bé Trần Quốc Khái là người như thế nào ?

Xem đáp án

Lời giải:

Hồi nhỏ cậu bé Trần Quốc Khải là người ham học


Câu 2:

Đọc truyện sau và trả lời các câu hỏi:

Ông tổ nghề thêu

1. Hồi còn nhỏ, cậu bé Trần Quốc Khái rất ham học. Cậu học khi đi đốn củi, lúc kéo tôm. Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng , lấy ánh sáng đọc sách. Chẳng bao lâu, Trần Quốc Khái đỗ tiến sĩ, rồi làm quan to trong triều đình nhà Lê. 

2. Một lần, Trần Quốc Khái được triều đình cử đi sứ bên Trung Quốc. Vua Trung Quốc muốn thử tài sứ thần, sai dựng một cái lều cao, mời ông lên chơi rồi cất thang đi. Không còn lối xuống, ông ở lại trên lầu. Lầu chỉ có chỉ có hai pho tượng Phật, hai cái lọng, một bức trướng thêu ba chữ “Phật trong lòng” và một vò nước. 

3. Bụng đói mà không có cơm ăn, Trần Quốc Khải lẩm nhẩm đọc ba chữ trên bức trướng, rồi mỉm cười. Ông bẻ tay pho tượng để nếm thử. Thì ra hai pho tượng ấy nặn bằng chè lam. Từ đó, ngày hai bữa, ông cứ ung dung bẻ dần tượng mà ăn. Nhân được nhàn rỗi, ông mày mò quan sát, nhớ nhập tâm cách thêu và làm lọng. 

4. Học được cách thêu và làm lọng rồi, ông tìm đường xuống. Thấy những con dơi xòe cánh chao đi chao lại như chiếc lá bay, ông liền ôm lọng nhảy xuống đất bình an vô sự. Vua Trung Quốc khen ông là người tài, đặt tiệc to tiễn về nước. 

5. Về đến nước nhà, Trần Quốc Khải truyền dạy cho dân nghề thêu và nghề làm lọng. Dần dần, nghề thêu lan rộng ra khắp nơi. Nhân dân vùng Thường Tín, quê ông, lập đền thờ và tộn ông là ông tổ nghề thêu. 

- Đi sứ : đi giao thiệp với nước nhà theo lệnh vua

 - Lọng : vật làm bằng vải hoặc lụa căng trên khung tre, gỗ hay kim loại, thường dùng để che đầu tượng thần, tượng Phật hay vua, quan trong nghi lễ long trọng. 

- Bức trướng : bức lụa, vải, trên có thêu chữ hoặc hình, dùng làm lễ vật, tặng phẩm. 

- Chè lam : bánh ngọt làm từ bột bỏng nếp ngào mật, pha nước gừng. 

- Nhập tâm : nhớ kĩ, như thuộc lòng. 

- Bình an vô sự : bình yên, không có chuyện gì xấu xảy ra 

- Thường Tín : một huyện thuộc tỉnh Hà Tây.

Hồi nhỏ, cậu bé Trần Quốc Khái là người như thế nào ?

Xem đáp án

Lời giải:

Hồi nhỏ cậu bé Trần Quốc Khải là người ham học


Câu 3:

Sự ham học của Trần Quốc Khái được thể hiện qua những chi tiết nào ?

Xem đáp án

Lời giải:

Cả hái đáp án a và b đều đúng.


Câu 4:

Kết quả của quá trình học tập chăm chỉ của Trần Quốc Khái là gì ?

Xem đáp án

Kết quả của quá trình học tập chăm chỉ của Trần Quốc Khái là đỗ tiến sĩ, làm quan to trong triều đình nhà Lê


Câu 5:

Trần Quốc Khái được triều đình giao nhiệm vụ gì? 

Xem đáp án

Lời giải:

Trần Quốc Khái đã được triều đình giao nhiệm vụ đi sứ bên Trung Quốc.


Câu 6:

Vua Trung Quốc mời Trần Quốc Khái lên lầu cao để làm gì ?

Xem đáp án

Vua Trung Quốc mời Trần Quốc Khái lên lầu cao để xem ông sẽ xuống đất bằng cách nào.


Câu 7:

Trên lầu gồm có những vật gì ?

Xem đáp án

Vậy, trên lầu gồm: hai pho tượng phật, một bức trướng, hai cái lọng và một vò nước


Câu 8:

Trần Quốc Khái đã làm gì để sống được khi ở trên lầu ?

Xem đáp án

Lời giải:

Vậy Trần Quốc Khải đã ăn bột chè lam ở pho tượng Phật để sống được khi trên lầu.


Câu 9:

Trên lầu, những lúc nhàn rỗi Trần Quốc Khái làm gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Vậy, trên lầu, những lúc nhàn rỗi Trần Quốc Khải đã học cách thêu và làm lọng.


Câu 10:

Trần Quốc Khái đã xuống mặt đất bằng cách nào ? 

Xem đáp án

Lời giải:

Trần Quốc Khải đã xuống đất bằng cách ôm lọng nhảy xuống.


Câu 11:

Trần Quốc Khải đã dạy cho nhân dân nghề gì ? 

Xem đáp án

Lời giải:

Trần Quốc Khải đã dạy cho nhân dân nghề thêu và nghề làm lọng.


Câu 12:

Trần Quốc Khái được nhân dân tôn là gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Trần Quốc Khải được nhân dân tôn là ông tổ nghề thêu.


Câu 13:

Vì sao Trần Quốc Khái được tôn là ông tổ nghề thêu ?

Xem đáp án

Lời giải:

Trần Quốc Khải được tôn là ông tổ nghề thêu vì : Ông là người đầu tiên dạy cho dân ta nghề thêu.


Bắt đầu thi ngay