Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt Thực hành tập đọc: Vẽ quê hương

Thực hành tập đọc: Vẽ quê hương

Thực hành tập đọc: Vẽ quê hương

  • 193 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Bạn nhỏ trong bài sử dụng những màu gì để vẽ tranh quê hương ?

Xem đáp án

Lời giải:

Bạn nhỏ đã sử dụng màu xanh và màu đỏ để vẽ tranh quê hương


Câu 3:

Bạn nhỏ vẽ những gì với đầu bút màu xanh ?

Xem đáp án

Lời giải:

Bạn nhỏ vẽ làng xóm với cây tre, lúa, dòng sông, bầu trời với đầu bút màu xanh.


Câu 4:

Con hãy đọc đoạn thơ và tìm những từ ngữ dùng để chỉ màu xanh :

Sông máng lượn quanh

Một dòng xanh mát

Trời mây bát ngát

Xanh ngắt mùa thu

Xem đáp án

Sông máng lượn quanh

Một dòng xanh mát

Trời mây bát ngát

Xanh ngắt mùa thu.

Những từ ngữ dùng chỉ màu xanh trong đoạn thơ trên là: xanh mát, xanh ngắt


Câu 5:

Bạn nhỏ vẽ màu đỏ lên những sự vật gì ?

Xem đáp án

Bạn nhỏ vẽ màu đỏ lên mái nhà, trường học, cây gạo, mặt trời, lá cờ Tổ quốc


Câu 6:

Đọc khổ thơ và tìm những từ ngữ dùng để chỉ màu đỏ: 

Vẽ nhà em ở

Mái ngói đỏ tươi

Trường học trên đồi

Em tô đỏ thắm

Cây gạo đầu xóm

Hoa nở chói ngời

 

A! nắng lên rồi

Mặt trời đỏ chót.

Xem đáp án

Vẽ nhà em ở

Ngói mới đỏ tươi

Trường học trên đồi

Em tô đỏ thắm

Cây gạo đầu xóm

Hoa nở chói ngời

A, nắng lên rồi

Mặt trời đỏ chót

Các từ ngữ chỉ màu đỏ trong đoạn thơ trên là: đỏ tươi, đỏ thắm, đỏ chót.


Câu 7:

Bạn nhỏ nói với chị điều gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Bạn nhỏ nói với chị : quê hương qua bức tranh của bạn ấy thật đẹp.


Câu 8:

Sông máng trong bài là dòng sông như thế nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Sông máng là sông do người đào để lấy nước tưới ruộng hoặc để thuyền bè qua lại.


Câu 9:

Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp ?

Xem đáp án

Bức tranh quê hương rất đẹp vì bạn nhỏ yêu quê hương.


Câu 10:

Theo con, bài thơ nói lên nội dung gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của một bạn nhỏ.


Bắt đầu thi ngay