Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Giáo dục công dân Trắc nghiệm Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ có đáp án

Trắc nghiệm Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ có đáp án

Trắc nghiệm Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ có đáp án

  • 906 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ý nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

Xem đáp án

Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa là: Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, có thêm sức mạnh trong cuộc sống, làm rạng rỡ thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam…

Chọn đáp án A


Câu 2:

Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ được gọi là?

Xem đáp án

Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là sự tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Chọn đáp án C


Câu 3:

Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là?

Xem đáp án

Dân tộc ta có rất nhiều truyền thống tốt đẹp như: Truyền thống hiếu học; Truyền thống nhân nghĩa; Truyền thống yêu nước…

Chọn đáp án D


Câu 4:

Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án

Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa là: Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, có thêm sức mạnh trong cuộc sống, làm rạng rỡ thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam…

Chọn đáp án D


Câu 5:

Ý nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

Xem đáp án

Có thêm sức mạnh trong cuộc sống là một trong những biểu hiện ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Chọn đáp án A


Câu 6:

 Truyền thống là

Xem đáp án

Truyền thống là:Đức tínhtập quántư tưởnglối sống,... được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Chọn đáp án D


Câu 7:

Ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là

Xem đáp án

Làm rạng rỡ thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam là một trong những biểu hiện ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Chọn đáp án A


Câu 8:

 Để giữ gìn truyền thống của gia đình và dòng họ thì chúng ta cần làm gì? 

Xem đáp án

Để giữ gìn truyền thống của gia đình và dòng họ thì chúng ta cần làm những việc như: Sống lương thiện hoà nhập với mọi người; không làm gì sai trái; tự hào, biết ơn người đi trước….

Chọn đáp án D


Câu 9:

 Biểu hiện của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là gì?

Xem đáp án

Có rất nhiều biểu hiện của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ như: Lưu giữ nghề làm gốm; quảng bá nghề làm phở ra nước ngoài; truyền lại kinh nghiệm làm nón cho con cháu…

Chọn đáp án D


Câu 10:

Đâu không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta?

Xem đáp án

Buôn thần bán thánh không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta vì đây là việc làm sai trái với đạo đức và pháp luật.

Chọn đáp án B


Câu 11:

 Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên chúng ta giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình dòng họ?

Xem đáp án

Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên chúng ta giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình dòng họ là giấy rách phải giữ lấy lề. Vì nó thể hiện truyền thống tốt đẹp của người Việt nam dù có khó khăn, vất vả… nhưng lúc nào cũng sống đẹp, phù hợp với chuẩn mực đạo đức.

Chọn đáp án


Câu 12:

 Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

Xem đáp án

Tìm hiểu những nét đẹp về truyền thống gia đình là thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Chọn đáp án A


Câu 13:

Đâu không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta?

Xem đáp án

Đốt nhiều vàng mã cho người âm phù hộ không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta vì nó thể hiện mê tín dị đoan, góp phần làm ô nhiễm môi trường...

Chọn đáp án D


Câu 14:

 Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

Xem đáp án

T rất thích nghe cha mẹ kể về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình là hành vi thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Chọn đáp án B


Câu 15:

 Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

Xem đáp án

Trân trọng và tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của gia đình là một trong những biểu hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Chọn đáp án


Câu 16:

Truyền thống hiếu học và tinh thần “ Tôn sư trọng đạo” trong văn hóa Việt Nam có nguồn gốc từ quan niệm nào trong xã hội phong kiến?

Xem đáp án

Truyền thống hiếu học và tinh thần “ Tôn sư trọng đạo” trong văn hóa Việt Nam có nguồn gốc từ quan niệm: “Không thầy đố mày làm nên” trong xã hội phong kiến

Chọn đáp án C


Câu 17:

 Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

Xem đáp án

Dành thời gian thăm hỏi và chăm sóc các cụ, ông bà, người cao tuổi trong gia đình là một trong những biểu hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Chọn đáp án A


Câu 18:

Câu ca dao: “Học là học để hành/ Vừa hành vừa học mới thành người khôn.” Nói về truyền thống nào dưới đây?

Xem đáp án

Câu ca dao: “Học là học để hành/ Vừa hành vừa học mới thành người khôn.” Nói về truyền thống hiếu học.

Chọn đáp án B


Câu 19:

 Hành vi nào dưới đây không thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

Xem đáp án

Chỉ tập trung cho việc học, không cần quan tâm những việc khác của gia đình là một trong biểu hiện không thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Chọn đáp án D


Câu 20:

Biểu hiện của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là gì?

Xem đáp án

Trong các gia đình, dòng họ ở Việt Nam có rất nhiều truyền thống tốt đẹp được giữ gìn và phát huy như: Lưu giữ nghề làm đèn lồng trung thu; truyền lại kinh nghiệm làm rối nước cho con cháu; các nghệ nhân dạy con cháu hát dân ca quan họ…

Chọn đáp án D


Câu 21:

 Ý kiến nào sau đây đúng khi nói về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

Xem đáp án

Gia đình, dòng họ nào cũng có truyền thống tốt đẹp và đáng quý là ý kiến đúng khi nói về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Chọn đáp án


Câu 22:

Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

Xem đáp án

Hiện nay do nhiều nguyên nhân mà có rất nhiều người không giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ như: Xóa bỏ các mặt hàng truyền thống thay bằng các mặt hàng nhập khẩu, bỏ nghề làm bánh đa sang nghề làm đẹp, bán lại bí quyết làm bánh cuốn cho người nhiều tiền.

Chọn đáp án D


Câu 23:

Câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” nói về truyền thống nào?

Xem đáp án

Câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” nói về truyền thống hiếu học.

Chọn đáp án B


Câu 24:

 Ý kiến nào sau đây là đúng, khi nói về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

Xem đáp án

Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp chúng ta có thêm sức mạnh trong cuộc sống là ý kiến đúng khi nói về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Chọn đáp án C


Câu 25:

Câu tục ngữ: “Luyện mãi thành tài/ mệt mài thành giỏi.” Nói về truyền thống nào dưới đây?

Xem đáp án

Câu tục ngữ: “Luyện mãi thành tài/ mệt mài thành giỏi.” Nói về truyền thống hiếu học của dân tộc ta.

Chọn đáp án B


Câu 26:

Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ chúng ta cần phải làm gì?

Xem đáp án

Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ chúng ta cần làm những việc cụ thể phù hợp với lứa tuổi như: Chăm ngoan, học giỏi, kính trọng, giúp đỡ ông bà, sống trong sạch, lương thiện…

Chọn đáp án D


Câu 27:

Ngoài truyền thống của gia đình, dòng họ còn tồn tại truyền thống nào?

Xem đáp án

Ngoài truyền thống của gia đình, dòng họ còn tồn tại nhiều truyền thống khác như: Truyền thống làng, xã; truyền thống vùng, miền, truyền thống dân tộc…

Chọn đáp án D


Câu 28:

 Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ học sinh chúng ta cần phải

Xem đáp án

Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ học sinh chúng ta cần phải trân trọng, tự hào và tiếp nối truyền thống, sống trong sạch, lương thiện, không xem thường và làm tổn hại đến các thanh danh của gia đình, dòng họ…

Chọn đáp án D


Câu 29:

 Biểu hiện của việc không giữ gìn truyền thống của gia đình, dòng họ

Xem đáp án

Hành vi của A không chịu học hành, đua đòi nghiện hút, tham gia trộm cướp là biểu hiện của việc không giữ gìn truyền thống của gia đình, dòng họ.

Chọn đáp án A


Câu 30:

 Việc làm nào dưới đây biểu hiện của việc giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình?

Xem đáp án

Việc làm của bạn A, bạn B là biểu hiện của việc giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Chọn đáp án D


Câu 31:

 Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây? 

Xem đáp án

Em đồng ý với ý kiến: Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp và đáng quí.

Chọn đáp án A


Câu 32:

Câu tục ngữ: “Học một biết mười.” nói về truyền thống nào dưới đây?

Xem đáp án

Câu tục ngữ: “Học một biết mười.” nói về truyền thống hiếu học.

Chọn đáp án B


Câu 33:

 Các hoạt động ngành nghề nông thôn thuộc nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống là

Xem đáp án

Các hoạt động ngành nghề nông thôn thuộc nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống bao gồm: Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, cơ khí nhỏ; xây dựng, vận tải trong nội bộ xã, liên xã và các dịch vụ khác phục vụ cho sản xuất ở địa phương….

Chọn đáp án D


Câu 34:

 Tiêu chí công nhận nghề truyền thống ở nước ta là

Xem đáp án

Tiêu chí công nhận nghề truyền thống ở nước ta gồm: nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc; nghề gắn với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng nghề; nghề đã xuất hiện tại địa phương từ trên 50 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận.

Chọn đáp án D


Câu 35:

Gia đình bạn A luôn động viên con cháu trong gia đình theo ngành Y để chữa bệnh cứu người, nối tiếp truyền thống của thế hệ trước trong gia đình. Việc làm đó thể hiện điều gì?

Xem đáp án

Gia đình bạn A luôn động viên con cháu trong gia đình theo ngành Y để chữa bệnh cứu người, nối tiếp truyền thống của thế hệ trước trong gia đình. Việc làm đó thể hiện kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Chọn đáp án A


Câu 36:

 Quê S là một vùng quê nghèo khó. Bao đời này, trong dòng họ của S chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. S không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè. S cảm thấy xấu hổ về đất quê nghèo và dòng họ của mình. Em có đồng tình với cách nghĩ của S không?

Xem đáp án

Quê S là một vùng quê nghèo khó. Bao đời này, trong dòng họ của S chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. S không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè. S cảm thấy xấu hổ về đất quê nghèo và dòng họ của mình. Em không đồng tình với cách nghĩ của S, bởi vì truyền thống gia đình, dòng họ không chỉ là vật chất mà còn là giá phi vật chất như: yêu quê hương đất nước, sự cần cù chăm chỉ trong lao động, yêu thương con người… Đây là truyền thống rất đẹp và đáng tự hào của các gia đình, dòng họ Việt Nam.

Chọn đáp án C


Câu 37:

 Bản thân em đã làm những việc gì để giữ gìn  và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

Xem đáp án

Để giữ gìn  và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ bản thân em đã làm những việc như: Quảng bá về ngành nghề truyền thống của quê hương, vừa giữ gìn nét đẹp quê hương; giới thiệu về nghề truyền thống của gia đình và dòng họ…

Chọn đáp án D


Câu 38:

Hàng năm cứ vào cuối năm học dòng họ D luôn tổ chức tặng quà cho các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm đó thể hiện điều gì?

Xem đáp án

Hàng năm cứ vào cuối năm học dòng họ D luôn tổ chức tặng quà cho các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm đó thể hiện: Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ; động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt…

Chọn đáp án D


Câu 39:

Gia đình T có truyền thống yêu nước. Ông của T là lão thành cách mạng, bố của T đang làm việc trong quân đội. T rất tự hào về truyền thống gia đình, nên T rất nổ lực cố gắng học để thi đậu vào Học viện lục quân, để nối tiếp truyền thống gia đình. Việc làm của T thể hiện điều gì?

Xem đáp án

Gia đình T có truyền thống yêu nước. Ông của T là lão thành cách mạng, bố của T đang làm việc trong quân đội. T rất tự hào về truyền thống gia đình, nên T rất nổ lực cố gắng học để thi đậu vào Học viện lục quân, để nối tiếp truyền thống gia đình. Việc làm của T thể hiện sự kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Chọn đáp án A


Bắt đầu thi ngay