Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Giáo dục công dân Trắc nghiệm Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em có đáp án

Trắc nghiệm Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em có đáp án

Trắc nghiệm Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em có đáp án

  • 1145 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Những lợi ích cơ bản mà trẻ em được hưởng và được Nhà nước bảo vệ là nội dung khái niện

Xem đáp án

Quyền lợi cơ bản của trẻ em là những lợi ích cơ bản mà trẻ em được hưởng và được Nhà nước bảo vệ.

Chọn đáp án A


Câu 2:

Những quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại thuộc nhóm quyền

Xem đáp án

Nhóm quyền sống còn của trẻ em là những quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng,…

Chọn đáp án C


Câu 3:

Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016. Theo đó, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm cơ bản?

Xem đáp án

Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016. Theo đó, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm bốn nhóm cơ bản.

Chọn đáp án B


Câu 4:

Những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột, xâm hại thuộc nhóm quyền

Xem đáp án

Nhóm quyền bảo vệ của trẻ em là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột, xâm hại.

Chọn đáp án D


Câu 5:

Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền sống còn của trẻ em?

Xem đáp án

Nhóm quyền được sống còn của trẻ em gồm: Quyền được khai sinh, quyền nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe…

Chọn đáp án D


Câu 6:

Những quyền nhằm đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện của trẻ em thuộc nhóm quyền

Xem đáp án

Nhóm quyền phát triển của trẻ em là những quyền nhằm đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện của trẻ em như quyền học tập, vui chơi,…

Chọn đáp án B


Câu 7:

Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền bảo vệ của trẻ em?

Xem đáp án

Nhóm quyền bảo vệ của trẻ em gồm: Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục, quyền được bảo vệ để không bóc lột sức lao động, quyền được bảo vệ để không bị bắt cóc, quyền được bảo vệ để không bị bạo lực…

Chọn đáp án D


Câu 8:

Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền phát triển của trẻ em?

Xem đáp án

Nhóm quyền phát triển của trẻ em gồm: Quyền học tập, quyền vui chơi, giải trí, quyền phát triển năng khiếu….

Chọn đáp án D


Câu 9:

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm nào?

Xem đáp án

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm1989.

Chọn đáp án A


Câu 10:

Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền tham gia của trẻ em?

Xem đáp án

Nhóm quyền tham gia của trẻ em gồm: Quyền được phát biểu ý kiến thể hiện quan điểm của mình, quyền được lắng nghe những việc liên quan đến mình, quyền được được kết giao bạn bè…

Chọn đáp án D


Câu 11:

Những quyền được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em thuộc nhóm quyền

Xem đáp án

Nhóm quyền tham gia của trẻ em là những quyền được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em như: Quyền được phát biểu ý kiến thể hiện quan điểm của mình, quyền được được kết giao bạn bè,…

Chọn đáp án C


Câu 12:

Ở Châu Á, Việt Nam là nước thứ mấy phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em?

Xem đáp án

Ở Châu Á, Việt Nam là nước đầu tiên phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em vào ngày 20/2/1990.

Chọn đáp án B


Câu 13:

Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền tham gia của trẻ em?

Xem đáp án

Trẻ em được viết thư kết bạn, giao lưu với bạn bè thuộc nhóm quyền tham gia của trẻ em Chọn đáp án C


Câu 14:

 Quyền cơ bản của trẻ em bao gồm các nhóm quyền nào?

Xem đáp án

Quyền cơ bản của trẻ em bao gồm các nhóm quyền: sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia.

Chọn đáp án A


Câu 15:

Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền tham gia của trẻ em?

Xem đáp án

Quyền trẻ em được có quyền được bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân thuộc nhóm quyền tham gia của trẻ em.

Chọn đáp án D


Câu 16:

 Việc làm nào dưới đây là vệc làm không đúng với quyền trẻ em?

Xem đáp án

Việc làm: bắt trẻ em làm việc nặng quá sức là vệc làm không đúng với quyền trẻ em. Vi phạm nhóm quyền bảo vệ trẻ em.

Chọn đáp án A


Câu 17:

Quyền nào dưới đây không thuộc nhóm quyền sống còn của trẻ em?

Xem đáp án

Quyền trẻ em đến tuổi đi học được tới trường không thuộc nhóm quyền sống còn của trẻ em, mà thuộc nhóm quyền phát triển của trẻ em.

Chọn đáp án B


Câu 18:

 Việc làm nào sau đây là việc làm thực hiện quyền trẻ em?

Xem đáp án

Việc làm: Tổ chức trại hè cho trẻ em là vệc làm thực hiện quyền trẻ em.

Chọn đáp án A


Câu 19:

Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền bảo vệ của trẻ em?

Xem đáp án

Quyền trẻ em không phải làm công việc nặng nhọc thuộc nhóm quyền bảo vệ của trẻ em Chọn đáp án A


Câu 20:

Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền phát triển của trẻ em?

Xem đáp án

Quyền trẻ em khuyết tật được học tại các trường chuyên biệt thuộc nhóm quyền phát triển của trẻ em.

Chọn đáp án C


Câu 21:

Quyền nào dưới đây không thuộc nhóm quyền phát triển của trẻ em?

Xem đáp án

Quyền trẻ em được viết thư kết bạn, giao lưu với bạn bè thuộc không nhóm quyền phát triển của trẻ em, mà thuộc nhóm quyền tham gia của trẻ em.

Chọn đáp án C


Câu 22:

Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền sống còn của trẻ em?

Xem đáp án

Nhóm quyền sống còn của trẻ em gồm các quyền: Trẻ em có quyền có quốc tịch, trẻ em mồ côi được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ, trẻ em được tiêm phòng vacvin theo qui định của Nhà nước…

Chọn đáp án D


Câu 23:

Ý kiến nào dưới đây là không đúng khi nói về quyền của trẻ em?

Xem đáp án

Ý kiến trẻ em còn nhỏ, sức khỏe còn yếu nên không cần phải làm bất cứ việc gì là không đúng khi nói về quyền của trẻ em.

Chọn đáp án A


Câu 24:

Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền sống còn của trẻ em?

Xem đáp án

Quyền trẻ em mồ côi được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ thuộc nhóm quyền sống còn của trẻ em.

Chọn đáp án B


Câu 25:

Quyền trẻ em là tất cả

Xem đáp án

Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn.

Chọn đáp án C


Câu 26:

Ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về quyền của trẻ em?

Xem đáp án

Quyền trẻ em đảm bảo để trẻ em được đối xử công bằng, không phân biệt nam - nữ, giàu – nghèo là ý kiến đúng khi nói về quyền của trẻ em.

Chọn đáp án D


Câu 27:

Ở nước ta, trẻ em khi sinh ra được tiêm phòng vacxin viêm gan B miễn phí nói đến nhóm quyền nào?

Xem đáp án

Ở nước ta, trẻ em khi sinh ra được tiêm vacxin viêm gan B miễn phí nói đến nhóm quyền sống còn.

Chọn đáp án C


Câu 28:

Em A mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được ông bà B là chủ quán phở nhận nuôi. Hàng ngày em phải làm việc giúp bố mẹ nuôi từ sáng sớm đến tối mịt, trong khi làm không may bị rơi vở đồ thì sẽ bị đánh, hành hạ rất dã man. Vậy hành vi của ông bà B, đã vi phạm nhóm quyền nào?

Xem đáp án

Em A mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được ông bà B là chủ quán phở nhận nuôi. Hàng ngày em phải làm việc giúp bố mẹ nuôi từ sáng sớm đến tối mịt, trong khi làm không may bị rơi vở đồ thì sẽ bị đánh, hành hạ rất dã man. Vậy hành vi của ông bà B, đã vi phạm nhóm bảo vệ.

Chọn đáp án A


Câu 29:

Trường THPT X, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ thu hút đông đảo các bạn học sinh tha gia vào những dịp chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn. Các hoạt động học sinh được tham gia đó nói đến nhóm quyền nào?

Xem đáp án

Trường THPT X, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ thu hút đông đảo các bạn học sinh tha gia vào những dịp chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn. Các hoạt động học sinh được tham gia đó nói đến nhóm quyền nhóm quyền phát triển.

Chọn đáp án B


Câu 30:

Tại buổi sinh hoạt lớp, em đứng lên phát biểu quan điểm của mình về việc tổ chức cắm trại nhân dịp kỉ niệm 26/3. Trong tình huống này em đã sử dụng nhóm quyền nào?

Xem đáp án

Tại trường học em được tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày kỉ niệm : 20/11, 26/3, 8/3. Các hoạt động đó nói đến nhóm quyền phát triển.

Chọn đáp án D

Câu 30: Vào một buổi trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi của quận H thấy một cháu bé khoảng 3 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cửa trung tâm. Khắp người cháu bé bị bầm tím và sưng tấy do bị kiến cắn. Manh mối duy nhất để lại là một mảnh giấy ghi tên và ngày sinh của cháu.Biết bé đã bị cha mẹ bỏ rơinên cơ sở bảo trợ đã đưa em bé về chăm sóc. Việc đưa em bé vào cơ sở bảo trợ để chăm sóc, thuộc nhóm quyền nào dưới đây?

A. Nhóm quyền bảo vệ.

B. Nhóm quyền phát triển.

C. Nhóm quyền sống còn.

D. Nhóm quyền tham gia.

Vào một buổi trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi của quận H thấy một cháu bé khoảng 3 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cửa trung tâm. Khắp người cháu bé bị bầm tím và sưng tấy do bị kiến cắn. Manh mối duy nhất để lại là một mảnh giấy ghi tên và ngày sinh của cháu.Biết bé đã bị cha mẹ bỏ rơinên cơ sở bảo trợ đã đưa em bé về chăm sóc. Việc đưa em bé vào cơ sở bảo trợ để chăm sóc, thuộc nhóm quyền sống còn.

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi ngay