Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Giáo dục công dân Trắc nghiệm Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em có đáp án

Trắc nghiệm Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em có đáp án

Trắc nghiệm Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em có đáp án

  • 672 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thực hiện quyền trẻ em là trách nhiệm của
Xem đáp án

Thực hiện quyền trẻ em là trách nhiệm chung của mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội.

Chọn đáp án A


Câu 2:

Trách nhiệm của học sinh chúng ta khi thực hiện quyền trẻ em là
Xem đáp án

Trách nhiệm của học sinh chúng ta khi thực hiện quyền trẻ em là: tích cực thực hiện các quyền trẻ em để phát triển bản thân, ủng hộ những hành vi thực hiện đúng quyền trẻ em, phê phán những hành vi vi phạm quyền trẻ em…

Chọn đáp án D


Câu 3:

Khi thực hiện quyền trẻ em mỗi gia đình cần phải có trách nhiệm nào dưới đây?
Xem đáp án

Khi thực hiện quyền trẻ em mỗi gia đình cần phải có trách nhiệm như: Tiến hành khai sinh cho trẻ, chăm sóc, giáo dục trẻ, tạo điều kiện, cho trẻ học tập..

Chọn đáp án D


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của học sinh chúng ta khi thực hiện quyền trẻ em?
Xem đáp án

Nội dung thể hiện trách nhiệm của học sinh chúng ta khi thực hiện quyền trẻ em là: tích cực thực hiện các quyền trẻ em để phát triển bản thân, …

Chọn đáp án A


Câu 5:

Trách nhiệm của nhà trường khi thực hiện quyền trẻ em là
Xem đáp án

Trách nhiệm của nhà trường khi thực hiện quyền trẻ em là: quản lí, chăm sóc sức khỏe của trẻ, giáo dục trẻ em, đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh…

Chọn đáp án D


Câu 6:

Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của học sinh chúng ta khi thực hiện quyền trẻ em?
Xem đáp án

Nội dung thể hiện trách nhiệm của học sinh chúng ta khi thực hiện quyền trẻ em là: Ủng hộ những hành vi thực hiện đúng quyền trẻ em..

Chọn đáp án D


Câu 7:

Trách nhiệm của xã hội khi thực hiện quyền trẻ em là
Xem đáp án

Trách nhiệm của xã hội khi thực hiện quyền trẻ em là: đảm bảo các quyền của trẻ em, xử lí nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em, thực hiện các chính sách về quyền trẻ em …

Chọn đáp án D


Câu 8:

Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của gia đình khi thực hiện quyền trẻ em?
Xem đáp án

Nội dung thể hiện trách nhiệm của của gia đình khi thực hiện quyền trẻ em là: Quản lí và bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ bị xâm hại…

Chọn đáp án D


Câu 9:

Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của nhà trường khi thực hiện quyền trẻ em?
Xem đáp án

Nội dung thể hiện trách nhiệm của nhà trường khi thực hiện quyền trẻ em là: Đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh.

Chọn đáp án B


Câu 10:

Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của gia đình khi thực hiện quyền trẻ em?
Xem đáp án

Nội dung thể hiện trách nhiệm của gia đình khi thực hiện quyền trẻ em là: Tiến hành khai sinh cho trẻ…

Chọn đáp án D


Câu 11:

Việc làm nào dưới đây, thực hiện đúng quyền trẻ em?

Xem đáp án

Việc làm thực hiện đúng quyền trẻ em là: Bảo vệ trẻ em khỏi hành vi xâm hại…

Chọn đáp án A


Câu 12:

Nội dung nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của gia đình khi thực hiện quyền trẻ em?

Xem đáp án

Nội dung không thể hiện trách nhiệm của gia đình khi thực hiện quyền trẻ em là: Xử lí nghiêm hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Chọn đáp án C


Câu 13:

Việc làm nào dưới đây, vi phạm quyền trẻ em quyền trẻ em?

Xem đáp án

Việc làm của bố bạn P không cho P đi học, vì bạn bị khuyết tật từ nhỏ là vi phạm quyền trẻ em quyền trẻ em.

Chọn đáp án A


Câu 14:

Nội dung nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của xã hội khi thực hiện quyền trẻ em?

Xem đáp án

Nội dung không thể hiện trách nhiệm của xã hội khi thực hiện quyền trẻ em là: Tiến hành khai sinh cho trẻ.

Chọn đáp án A


Câu 15:

Việc làm nào dưới đây, thực hiện đúng quyền trẻ em?

Xem đáp án

Việc làm thực hiện đúng quyền trẻ em là: H có năng khiếu hội họa nên mẹ H đã cho bạn đi học thêm môn vẽ.

Chọn đáp án D


Câu 16:

Nội dung nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của học sinh khi thực hiện quyền trẻ em?

Xem đáp án

Nội dung không thể hiện trách nhiệm của của học sinh khi thực hiện quyền trẻ em là: xây dựng chính sách về quyền trẻ em…

Chọn đáp án D


Câu 17:

Hành vi nào dưới đây, thực hiện đúng quyền trẻ em?

Xem đáp án

Việc làm thực hiện đúng quyền trẻ em là: Xử lí nghiêm minh những hành vi xâm hại quyền trẻ em..

Chọn đáp án A


Câu 18:

Nội dung nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của học sinh khi thực hiện quyền trẻ em?

Xem đáp án

Nội dung không thể hiện trách nhiệm của của học sinh khi thực hiện quyền trẻ em là: Tạo điều kiện, khuyến khích cho trẻ học tập, vui chơi…

Chọn đáp án A


Câu 19:

Hành vi nào dưới đây, vi phạm quyền trẻ em?

Xem đáp án

Hành vi: Chị gái thường xuyên xem trộm nhật kí của H là vi phạm quyền trẻ em.

Chọn đáp án D


Câu 20:

Nội dung nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của gia đình khi thực hiện quyền trẻ em?

Xem đáp án

Nội dung không thể hiện trách nhiệm của gia đình khi thực hiện quyền trẻ em là: Đảm bảo các quyền trẻ em được thực hiện…

Chọn đáp án C


Câu 21:

Khi M học hết tiểu học, thì bố quyết định cho M nghỉ học để phụ giúp mẹ bán hàng vì nhà M rất nghèo. Khi các cô bác ở hội phụ nữ phường đến động viên cho M được đi học, thì bố M cho rằng: bố mẹ có quyền quyết định việc học của con cái. Em có suy nghĩ gì về hành động của bố M trong tình huống này?

Xem đáp án

Khi M học hết tiểu học, thì bố quyết định cho M nghỉ học để phụ giúp mẹ bán hàng vì nhà M rất nghèo. Khi các cô bác ở hội phụ nữ phường đến động viên cho M được đi học, thì bố M cho rằng: bố mẹ có quyền quyết định việc học của con cái. Em có suy nghĩ về hành động của bố Mlà sai vi phạm quyềntrẻ em. Vì Điều 16, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 đã khẳng định rằng: "Trẻ em có quyền được học tập."

Gia đình, nhà trường và xã hội có trách nhiệm bảo đảm quyền được học tập của trẻ em. 

Chọn đáp án B


Câu 22:

T (13 tuổi) là một cô bé xinh xắn, hát rất hay và múa rất khéo. Vì vậy, T thường được thầy cô và bạn bè cử đi tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, của huyện. Tuy nhiên, bố mẹ của T không cho phép bạn tham gia những hoạt động văn nghệ đó vì cho rằng những hoạt động văn nghệ đó là vô bổ, sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của T... Em có suy nghĩ gì về hành động của bố mẹ T trong tình huống này?

Xem đáp án

T (13 tuổi) là một cô bé xinh xắn, hát rất hay và múa rất khéo. Vì vậy, T thường được thầy cô và bạn bè cử đi tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, của huyện. Tuy nhiên, bố mẹ của T không cho phép bạn tham gia những hoạt động văn nghệ đó vì cho rằng những hoạt động văn nghệ đó là vô bổ, sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của T.... Em có suy nghĩ về hành động của bố mẹ Tlà sai vi phạm quyềntrẻ em. Vì Pháp luật Việt Nam ghi nhận rằng trẻ em có quyền được vui chơi, giải trí lành mạnh, được hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với lứa tuổi. (Điều 17, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004)

Chọn đáp án C


Câu 23:

Em H bị lây nhiễm HIV từ mẹ ngay lúc mới chào đời. Khi em lên 2 tuổi, gia đình đưa em đi học ở mẫu giáo. Tuy nhiên, Ban Giám hiệu trường mẫu giáo đã từ chối tiếp nhận em H vì lý do em có thể làm lây nhiễm HIV cho người khác.... Hành động của, Ban Giám hiệu trường mẫu giáo trong tình huống nàylà

Xem đáp án

Em H bị lây nhiễm HIV từ mẹ ngay lúc mới chào đời. Khi em lên 2 tuổi, gia đình đưa em đi học ở mẫu giáo. Tuy nhiên, Ban Giám hiệu trường mẫu giáo đã từ chối tiếp nhận em H vì lý do em có thể làm lây nhiễm HIV cho người khác.... Hành động của, Ban Giám hiệu trường mẫu giáo trong tình huống nàylàsai, vi phạm quyềntrẻ em. Vì Trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với những trẻ em bình thường khác khi mang trên người căn bệnh thế kỷ. Các em cần được xã hội quan tâm nhiều hơn để vượt qua những khó khăn và mất mát của bản thân. Các em cũng có đầy đủ các quyền trẻ em mà pháp luật ghi nhận.

Chọn đáp án D


Câu 24:

Bố mẹ D rất quan tâm đến chuyện học hành của bạn. Ngoài những giờ học trên lớp, bố mẹ thường thuê gia sư để củng cố kiến thức cho D. Nhưng D không muốn học, em thường trốn học để đi lang thang ở những quán điện tử... Nếu là bạn của D thì em khuyên bạn như thế nào?

Xem đáp án

Bố mẹ D rất quan tâm đến chuyện học hành của bạn. Ngoài những giờ học trên lớp, bố mẹ thường thuê gia sư để củng cố kiến thức cho D. Nhưng D không muốn học, em thường trốn học để đi lang thang ở những quán điện tử... Nếu là bạn của D thì em khuyên bạn nên cố gắng hơn trong học tập để phát triển bản thân. Vì học tập vừa là quyền vừa là bổn phận của trẻ em. Trẻ em cần phải học tập để hoàn thiện sự hiểu biết của mình, hoàn thiện nhân cách và trở thành một người công dân có ích cho gia đình và xã hội. Hiện nay, đất nước ta còn nghèo và còn rất nhiều bạn trẻ chưa có điều kiện để học tập đầy đủ, D thực sự là một người may mắn khi được bố mẹ quan tâm, tạo điều kiện học tập và phát triển toàn diện. D phải cảm ơn bố mẹ và cố gắng học tập tốt.

Chọn đáp án A


Câu 25:

Trước kia, nhà bác L không có con nên đã xin M vốn là trẻ mồ côi về làm con nuôi. Thời gian đầu, M được bố mẹ nuôi yêu quý và cưng chiều. Nhưng một vài năm sau, bác L sinh được một bé trai kháu khỉnh. Thế là bao nhiêu tình cảm bác đều dành cho con ruột của mìnhvà coi M giống như một người giúp việc trong nhà. Bao nhiêu việc nặng nhọc bác bắt M phải làm hết, nếu không may làm hư hỏng gì thì sẽ bị đánh đập một cách tàn nhẫn, khiến M rất đau đớn tủi thân… Em có suy nghĩ gì về hành động bố mẹ nuôi của M?

Xem đáp án

Trước kia, nhà bác L không có con nên đã xin M vốn là trẻ mồ côi về làm con nuôi. Thời gian đầu, M được bố mẹ nuôi yêu quý và cưng chiều. Nhưng một vài năm sau, bác L sinh được một bé trai kháu khỉnh. Thế là bao nhiêu tình cảm bác đều dành cho con ruột của mình và coi M giống như một người giúp việc trong nhà. Bao nhiêu việc nặng nhọc bác bắt M phải làm hết, nếu không may làm hư hỏng gì thì sẽ bị đánh đập một cách tàn nhẫn, khiến M rất đau đớn tủi thân…Em có suy nghĩ về hành động bố mẹ nuôi của M là hành vi sai trái, vi phạm quyền trẻ em. Vì Điều 2 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 khẳng định rằng: “Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.”  Đồng thời, Luật cũng nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi.

Chọn đáp án D


Bắt đầu thi ngay