IMG-LOGO

Câu hỏi:

04/09/2021 2,536

Pin quang điện hoạt động dựa vào

A. Hiện tượng quang điện ngoài.

B. Hiện tượng quang điện trong.

Đáp án chính xác

C. Hiện tượng tán sắc ánh sáng.

D. Sự phát quang của các chất.

 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong

Đáp án cần chọn là: B

 

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu sai. Trong hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang điện:

Xem đáp án » 04/09/2021 9,124

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 04/09/2021 5,255

Câu 3:

Chọn câu phát biểu sai về pin quang điện.

Xem đáp án » 04/09/2021 4,162

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang dẫn ?

Xem đáp án » 04/09/2021 2,551

Câu 5:

Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang dẫn và hiện tượng quang điện ngoài:

Xem đáp án » 04/09/2021 1,697

Câu 6:

Pin quang điện là nguồn điện, trong đó

Xem đáp án » 04/09/2021 1,487

Câu 7:

Phát biểu nào là sai?

Xem đáp án » 04/09/2021 1,339

Câu 8:

Điều nào sau đây là sai khi nói về quang trở?

Xem đáp án » 04/09/2021 1,038

Câu 9:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 04/09/2021 723

Câu 10:

Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào

Xem đáp án » 04/09/2021 339

Câu 11:

Điện trở của một quang điện trở có

Xem đáp án » 04/09/2021 323

Câu 12:

Hiện tượng các electron................... để cho chúng trở thành các electron dẫn gọi là hiện tượng quang điện bên trong.  Hãy chọn các cụm từ sau đây điền vào chỗ trống?

Xem đáp án » 04/09/2021 291

Câu 13:

Hiện tượng quang điện trong xảy ra đối với:

Xem đáp án » 04/09/2021 281

Câu 14:

Điều nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng quang dẫn:

Xem đáp án » 04/09/2021 257

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »