Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

04/09/2021 11,630

Chọn câu sai. Trong hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang điện:

A. đều bứt được các electron bứt ra khỏi khối chất.

Đáp án chính xác

B. đều có bước sóng giới hạn

C. năng lượng cần thiết để giải phóng electron trong khối bán dẫn nhỏ hơn công thoát của electron khỏi kim loại.

D. bước sóng giới hạn của hiện tượng quang điện bên trong có thể thuộc vùng hồng ngoại.

 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Trong hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang điện những phát biểu sau là đúng:

+ Đều có bước sóng giới hạn .

+ Bước sóng giới hạn của hiện tượng quang điện bên trong có thể thuộc vùng hồng ngoại.

+ Năng lượng cần thiết để giải phóng electron trong khối bán dẫn nhỏ hơn công thoát của electron

khỏi kim loại.

Phát biểu: “Đều bứt được các electron bứt ra khỏi khối chất”; là sai vì trong hiện tượng quang điện trong electron không bị bứt ra khỏi khối chất bán dẫn

Đáp án cần chọn là: A

Câu trả lời này có hữu ích không?

1

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 04/09/2021 6,319

Câu 2:

Chọn câu phát biểu sai về pin quang điện.

Xem đáp án » 04/09/2021 4,906

Câu 3:

Pin quang điện hoạt động dựa vào

Xem đáp án » 04/09/2021 2,869

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang dẫn ?

Xem đáp án » 04/09/2021 2,760

Câu 5:

Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang dẫn và hiện tượng quang điện ngoài:

Xem đáp án » 04/09/2021 2,041

Câu 6:

Pin quang điện là nguồn điện, trong đó

Xem đáp án » 04/09/2021 1,714

Câu 7:

Phát biểu nào là sai?

Xem đáp án » 04/09/2021 1,543

Câu 8:

Điều nào sau đây là sai khi nói về quang trở?

Xem đáp án » 04/09/2021 1,169

Câu 9:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 04/09/2021 863

Câu 10:

Điện trở của một quang điện trở có

Xem đáp án » 04/09/2021 394

Câu 11:

Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào

Xem đáp án » 04/09/2021 392

Câu 12:

Hiện tượng các electron................... để cho chúng trở thành các electron dẫn gọi là hiện tượng quang điện bên trong.  Hãy chọn các cụm từ sau đây điền vào chỗ trống?

Xem đáp án » 04/09/2021 355

Câu 13:

Hiện tượng quang điện trong xảy ra đối với:

Xem đáp án » 04/09/2021 338

Câu 14:

Điều nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng quang dẫn:

Xem đáp án » 04/09/2021 311

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »