IMG-LOGO

Câu hỏi:

30/12/2021 13,292

Hợp chất nào dưới đây là ankin?

A. C2H2

Đáp án chính xác

B. C8H8

C. C4H4

D. C6H6

 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Câu trả lời này có hữu ích không?

1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây không tác dụng với Br2 (tan trong CCl4) là?

Xem đáp án » 30/12/2021 4,228

Câu 2:

Chất nào dưới đây không tác đụng với dung dịch AgNO3 trong amoniac?

Xem đáp án » 30/12/2021 2,980

Câu 3:

Gốc nào dưới đây là ankyl?

Xem đáp án » 30/12/2021 2,438

Câu 4:

Trong 4 chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất là ?

Xem đáp án » 30/12/2021 1,413

Câu 5:

Cho biết phương pháp làm sạch chất khí:

1. metan lẫn tạp chất là axetilen và etilen ;

2. etilen lẫn tạp chất là axetilen.

Xem đáp án » 30/12/2021 859

Câu 6:

Cho axetilen phản ứng cộng với nước, xúc tác là HgSO4 và H2SO4 thì sản phẩm cuối cùng thu được là

Xem đáp án » 30/12/2021 656

Câu 7:

Cho propin tác dụng với HCl theo hai gian đoạn liên tiếp thì sản phẩm chính thu được là:

Xem đáp án » 30/12/2021 607

Câu 8:

Công thức phân tử nào cho dưới đây phù hợp với penten?

Xem đáp án » 30/12/2021 431

Câu 9:

Hỗn hợp khí A chứa metan, axetilen và propen. Đốt cháy hoàn toàn 11 g hỗn hợp A, thu được 12,6 g H2O. Mặt khác, nếu dẫn 11,2 lít A (đktc) qua nước brom (lấy dư) thì khối lượng brom nguyên chất phản ứng tối đa là 100 g.

Hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng và theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp A.

Xem đáp án » 30/12/2021 333

Câu 10:

Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các hiđrocacbon sau :

1. axetilen và metan;

2. axetilen và etilen;

3. axetilen, etilen và metan;

4. but-1-in và but-2-in.

Xem đáp án » 30/12/2021 323

Câu 11:

Một bình kín dung tích 8,4 lít có chứa 4,96 g O2 và 1,3 gam hỗn hợp khí A gồm 2 hiđrocacbon. Nhiệt độ trong bình t1 = 0oC và áp suất trong bình p1 = 0,5 atm.

Bật tia lửa điện trong bình kín đó thì hỗn hợp A cháy hoàn toàn. Sau phản ứng, nhiệt độ trong bình là t2 = 136,5oC và áp suất là p2 atm. Dẫn các chất trong bình sau phản ứng đi qua bình thứ nhất đựng H2SO4 đặc, sau đó qua bình 2 đựng dung dịch NaOH (có dư) thì khối lượng bình thứ hai tăng 4,18 g.

1. Tính p2, biết rằng thể tích bình không đổi.

2. Xác định công thức phân tử và phần trăm theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp A nếu biết thêm rằng trong hỗn hợp đó có một chất là anken và một chất là ankin.

Xem đáp án » 30/12/2021 191

Câu 12:

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế PVC xuất phát từ các chất vô cơ: CaO, HCl, H2O, C.

Xem đáp án » 30/12/2021 183

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »