Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO

Câu hỏi:

21/08/2021 517

Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn bằng bao nhiêu độ?

A. 45o

B. 90o

Đáp án chính xác

C. 60o

D. 120o

 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Trong một đường tròn, góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông

Đáp án cần chọn là: B

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 21/08/2021 1,466

Câu 2:

Góc nội tiếp có số đo

Xem đáp án » 21/08/2021 602

Câu 3:

Góc nội tiếp (nhỏ hơn bằng ) có số đo bằng 90°

Xem đáp án » 21/08/2021 380

Câu 4:

Góc nội tiếp nhỏ hơn hoặc bằng 90o có số đo:

Xem đáp án » 21/08/2021 236

Câu 5:

Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp?

VietJack

Xem đáp án » 21/08/2021 206

Câu 6:

Góc nội tiếp là góc như thế nào?

Xem đáp án » 21/08/2021 154

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »