IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Toán Trắc nghiệm Góc nội tiếp có đáp án

Trắc nghiệm Góc nội tiếp có đáp án

Trắc nghiệm Góc nội tiếp có đáp án (Nhận biết)

  • 595 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp?

VietJack

Xem đáp án

Hình 1 góc BOA^ là góc ở tâm

Hình 3 có 1 cạnh không phải là dây của đường tròn

Hình 4 đỉnh B không nằm trên đường tròn

Hình 2 góc BCA^ là góc nội tiếp chắn cung AB

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Góc nội tiếp nhỏ hơn hoặc bằng 90o có số đo:

Xem đáp án

Trong một đường tròn:

Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 90o) có số đo bằng nửa số đo góc ở tâm cùng chắn một cung

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Góc nội tiếp có số đo

Xem đáp án

Trong một đường tròn:

Góc nội tiếp có số đo bằng nửa số đo cung bị chắn

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Trong một đường tròn

+ Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau

+ Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau

+ Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông

Như vậy hai góc nội tiếp bằng nhau có thể cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau

Phương án A, B, C đúng và D sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn bằng bao nhiêu độ?

Xem đáp án

Trong một đường tròn, góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông

Đáp án cần chọn là: B


Câu 6:

Góc nội tiếp (nhỏ hơn bằng ) có số đo bằng 90°

Xem đáp án

Góc nội tiếp (nhỏ hơn bằng 90° ) có số đo bằng một nửa số đo góc ở tâm.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 7:

Góc nội tiếp là góc như thế nào?

Xem đáp án

Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương