Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

26/09/2021 1,091

Hoán vị gen có ý nghĩa gì trong thực tiễn? 

A. Làm giảm nguồn biến dị tổ hợp ở các đời sinh sản hữu tính

B. Tăng nguồn biến dị tổ hợp ở các đời sinh sản hữu tính

Đáp án chính xác

C. Tạo được nhiều alen mới 

D. Làm giảm số kiểu hình trong quần thể

 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Hoán vị gen có ý nghĩa tăng nguồn biến dị tổ hợp ở các đời sinh sản hữu tính (SGK Sinh 12 trang 48). 

Chọn B

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Phép lai nào sau đây cho F1 có tỉ lệ kiểu hình là 1 quả đỏ : 1 quả vàng?

Xem đáp án » 26/09/2021 62,887

Câu 2:

Khi lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản, F1 100% tính trạng của 1 bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, được F2 tỉ lệ kiểu gen 1: 2: 1 thì hai cặp gen quy định hai tính trạng đó đã di truyền 

Xem đáp án » 26/09/2021 32,217

Câu 3:

Ở ngô, bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Có thể dự đoán số lượng nhiễm sắc thể đơn trong một tế bào của thể bốn đang ở kì sau của quá trình nguyên phân là 

Xem đáp án » 26/09/2021 11,248

Câu 4:

Trình tự nuclêôtit đặc biệt trong ADN của NST, là vị trí liên kết với thoi phân bào được gọi là 

Xem đáp án » 26/09/2021 9,166

Câu 5:

Ở chim, bướm cặp nhiễm sắc thể giới tính ở con cái thường là

Xem đáp án » 26/09/2021 8,270

Câu 6:

Trong quá trình giảm phân của ruồi giấm cái có kiểu gen AB/ab đã xảy ra hoán vị gen với tần số 17%. Tỷ lệ các loại giao tử được tạo ra từ ruồi giấm này 

Xem đáp án » 26/09/2021 6,416

Câu 7:

Khi kiểu gen cơ thể mang tính trạng trội được xác định là dị hợp, phép lai phân tích sẽ có kết quả 

Xem đáp án » 26/09/2021 4,953

Câu 8:

Loài thực vật nào sau đây thuộc nhóm C3

Xem đáp án » 26/09/2021 4,742

Câu 9:

Một loài có 2n = 6, các chữ cái là kí hiệu cho các NST, hai tế bào thuộc cùng 1 loại đang thực hiện các quá trình phân bào như hình vẽ dưới đây 

VietJack

(1) Hai tế bào trên thuộc loại tế bào sinh dục.

(2) Tế bào hình 1 đang ở kì giữa của giảm phân 1, tế bào hình 2 đang ở kì giữa của giảm phân 2

(3) Khi kết thúc quá trình phân bào, tế bào hình 1 tạo ra 4 tế bào đơn bội, tế bào hình 2 tạo ra 2 tế bào lưỡng bội

(4) Khi kết thúc quá trình phân bào, tế bào hình 1 tạo ra 2 tế bào đơn bội, tế bào hình 2 tạo ra 2 tế bào lưỡng bội

Số nhận định đúng với thông tin trên là 

Xem đáp án » 26/09/2021 4,542

Câu 10:

Ở một loài thực vật, gen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định quả vàng. Cho cây 4n có kiểu gen Aaaa giao phấn với cây 4n có kiểu gen AAaa, kết quả phân tính đời lai là 

Xem đáp án » 26/09/2021 4,421

Câu 11:

Cho phép lai P: AaBbDd  AabbDD. Tỉ lệ kiểu gen AaBbDd được hình thành ở F1 là 

Xem đáp án » 26/09/2021 3,502

Câu 12:

Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1 lai với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài. Hình dạng quả bí chịu sự chi phối của hiện tượng di truyền 

Xem đáp án » 26/09/2021 3,005

Câu 13:

Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh  AaBbDdHh sẽ cho kiểu hình 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 

Xem đáp án » 26/09/2021 2,687

Câu 14:

Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit trên mạch mang mã gốc là: 3'... AAAXAATGGGGA...5'. Trình tự nuclêôtit trên mạch mARN được tổng hợp từ đoạn ADN này là

Xem đáp án » 26/09/2021 2,499

Câu 15:

Ở 1 loài động vật giao phối, xét phép lai P: ♀AaBbdd × ♂AaBbDd. Giả sử quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở 1 số tế bào, cặp NST mang cặp Bb không phân li trong giảm phân II, các sự kiện khác diễn ra bình thường, cơ thể cái giảm phân bình thương. Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo ra các hợp tử, có bao nhiêu thông tin chưa chính xác?

(1). Có thể tạo ra 24 loại hợp tử thiếu nhiễm sắc thể.

(2). Có tối đa 12 loại hợp tử thừa nhiễm sắc thể

(3). Có tối đa 18 loại hợp tử bình thường.

(4). Tỉ lệ hợp tử bình thường so với lệch bội là 1/2

(5). Kiểu gen của cặp NST Bb có 9 loại kiểu gen khác nhau.

Số nhận định đúng: 

Xem đáp án » 26/09/2021 2,436

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »