Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

01/10/2022 240

Đồ vật nào dưới đây có dạng khối hộp chữ nhật?
Media VietJack

 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Đồ vật B có dạng khối hộp chữ nhật.

Đồ vật A có dạng khối lập phương.

Đồ vật C có dạng khối cầu.

Đồ vật D có dạng khối trụ.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số?

Media VietJack

Hình bên có ………. hình tam giác và ……… hình vuông.

Xem đáp án » 01/10/2022 298

Câu 2:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác và ………. hình chữ nhật.

Xem đáp án » 01/10/2022 265

Câu 3:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác.

Xem đáp án » 01/10/2022 253

Câu 4:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác và ………. hình vuông.

Xem đáp án » 01/10/2022 252

Câu 5:

Số?

Media VietJack

Hình bên có ………. hình tam giác.

Xem đáp án » 01/10/2022 251

Câu 6:

Hình bên có mấy hình tam giác?

Media VietJack

Xem đáp án » 01/10/2022 246

Câu 7:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có :

………. hình tam giác.

………. hình vuông.

………. hình chữ nhật.

Xem đáp án » 01/10/2022 230

Câu 8:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình chữ nhật và ………. hình vuông.

Xem đáp án » 01/10/2022 228

Câu 9:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác và ……… hình vuông.

Xem đáp án » 01/10/2022 210

Câu 10:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác.

Xem đáp án » 01/10/2022 210

Câu 11:

Đồ vật nào dạng hình tròn?

Media VietJack

Xem đáp án » 01/10/2022 208

Câu 12:

Hình bên có mấy hình chữ nhật?

Media VietJack

Xem đáp án » 01/10/2022 194

Câu 13:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác và ………. hình vuông.

Xem đáp án » 01/10/2022 180

Câu 14:

Đồ vật nào không có dạng khối lập phương?
Media VietJack

Xem đáp án » 01/10/2022 175

Câu 15:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình chữ nhật và ………. hình vuông.

Xem đáp án » 01/10/2022 163

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »