IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 1 Toán Bài tập ôn hè Toán lớp 1 Chuyên đề 5 có đáp án

Bài tập ôn hè Toán lớp 1 Chuyên đề 5 có đáp án

Bài tập ôn hè Toán lớp 1 Chuyên đề 5 có đáp án

  • 560 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Số gồm 1 đơn vị và 5 chục được đọc là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Số gồm 1 đơn vị và 5 chục viết là: 51.

Số 51 được đọc là: năm mươi mốt.


Câu 2:

Số nhỏ nhất trong các số 34, 51, 68, 29 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Số 34 có chữ số hàng chục là 3;

Số 51 có chữ số hàng chục là 5;

Số 68 có chữ số hàng chục là 6;

Số 29 có chữ số hàng chục là 2.

Do 2 < 3 < 5 < 6 nên 29 < 34 < 51 < 68.

Vậy số nhỏ nhất trong các số trên là: 29.


Câu 3:

Trong một tuần, nếu hôm nay là thứ ba ngày 20 thì chủ nhật là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Thứ ba ngày 20;

Thứ tư ngày 21;

Thứ năm ngày 22;

Thứ sáu ngày 23;

Thứ bảy ngày 24;

Chủ nhật ngày 25.

Vậy nếu thứ ba ngày 20 thì chủ nhật ngày 25.


Câu 4:

Hình bên không có hình nào?

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Quan sát hình vẽ, ta thấy:

Hình trên có hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật.

Hình không có trong hình trên là hình tròn.


Câu 5:

Phép tính có kết quả là số tròn chục là:
Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có:

46 + 11 = 57

56 – 6 = 50

32 + 25 = 57

85 – 31 = 54

Vậy phép tính 56 – 6 có kết quả là số tròn chục.


Câu 6:

Ba chiếc bút chì dưới đây được đựng trong một hộp. Độ dài của chiếc hộp là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Độ dài của chiếc bút chì thứ nhất là:

14 – 1 = 13 (cm)

Độ dài của chiếc bút chì thứ hai là:

15 – 3 = 12 (cm)

Độ dài của chiếc bút chì thứ ba là:

17 – 6 = 11 (cm).

Độ dài của hộp đựng bút chì phải lớn hơn độ dài của 3 chiếc bút chì trên thì mới có thể đựng vừa cả ba bút chì đó.

Ta thấy: 14 cm > 13 cm > 12 cm > 11 cm.

Vậy độ dài của chiếc hộp là: 14 cm.


Câu 7:

Đặt tính rồi tính:

87 – 36
……………
……………
……………
Xem đáp án

Lời giải

Đặt tính theo cột dọc sao cho các hàng thẳng cột với nhau và thực hiện các phép tính cộng (hoặc trừ) theo thứ tự từ phải qua trái.

Kết quả các phép tính như sau:

Media VietJack


Câu 11:

Số?

……. – 16 = 32
Xem đáp án

Lời giải

+ Ta có:

8 – 6 = 2

4 – 1 = 3

Vậy 48 – 16 = 32.


Câu 12:

Số?

59 – 24 – ……. = 10
Xem đáp án

Lời giải

+ Ta có:

9 – 4 – 5 = 0

5 – 2 – 2 = 1

Vậy 59 – 24 – 25 = 10.


Câu 13:

Sắp xếp các số 86, 94, 27, 65 theo thứ tự tăng dần:

Media VietJack

Xem đáp án

Lời giải

Số 86 có chữ số hàng chục là 8;

Số 94 có chữ số hàng chục là 9;

Số 27 có chữ số hàng chục là 2;

Số 65 có chữ số hàng chục là 6.

Vì 2 < 6 < 8 < 9 nên 27 < 65 < 86 < 94.

Vậy sắp xếp các số trên theo thứ tự tăng dần, ta được: 27, 65, 86, 94.


Bắt đầu thi ngay