IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 1 Toán Bài tập ôn hè Toán lớp 1 Chuyên đề 5: Đo độ dài – thời gian có đáp án

Bài tập ôn hè Toán lớp 1 Chuyên đề 5: Đo độ dài – thời gian có đáp án

Bài tập ôn hè Toán lớp 1 Chuyên đề 5: Đo độ dài – thời gian có đáp án

  • 483 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 90 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Độ dài của chiếc bút xoá là:
Media VietJack
Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Quan sát hình vẽ ta thấy độ dài của chiếc bút xoá là 9 cm.


Câu 2:

Nam cao 98 cm, Minh cao 92 cm, Mai cao 88 cm và An cao 89 cm. Bạn thấp nhất là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

So sánh chiều cao của 4 bạn, ta thấy: 88 < 89 < 92 < 98.

Trong 4 số trên số nhỏ nhất là 88, tương ứng với chiều cao của bạn Mai.

Vậy bạn thấp nhất là bạn Mai.


Câu 3:

Chiều cao của bạn thỏ là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Chiều cao của bạn thỏ bằng chiều cao của 3 củ cà rốt.

Chiều cao của 1 củ cà rốt là 5 cm.

Chiều cao của bạn thỏ là:

5 + 5 + 5 = 15 (cm)

Đáp số: 15 cm.


Câu 4:

An đi từ nhà đến trường hết 1 giờ. An bắt đầu đi từ nhà đến trường lúc 6 giờ sáng và đến trường lúc:
Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: 6 giờ sáng + 1 giờ = 7 giờ sáng.

Vậy An đến trường lúc 7 giờ sáng.


Câu 5:

Giờ vào học buổi sáng là 7 giờ. An đến sớm hơn 1 giờ. An đến lớp lúc:
Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: 7 giờ − 1 giờ = 6 giờ

Vậy An đến lớp lúc 6 giờ.


Câu 6:

Hôm nay là thứ hai ngày 10. Hôm qua là:
Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Hôm qua là ngày trước thứ hai ngày 10.

Vậy ngày đó là chủ nhật ngày 9.


Câu 7:

Hôm nay là thứ ba ngày 3. Còn 1 tuần nữa là đến sinh nhật An. Sinh nhật An là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ngày sinh nhật của An là:

3 + 7 = 10

1 tuần có 7 ngày. Sau 7 ngày nữa (kể từ thứ ba) thì vẫn là ngày thứ ba.

Vậy sinh nhật An là thứ ba ngày 10.


Câu 8:

An đo chiều dài chiếc bảng là 6 sải tay, Minh đo đượclà 7 sải tay, Mai đo được là 9 sải tay và Vân đo được là 11 sải tay. Bạn có sải tay ngắn nhất là:
Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Bạn nào đo càng nhiều sải tay thì sải tay của bạn đó càng ngắn.

Ta có: 6 < 7 < 9 < 11

Trong các số trên, số lớn nhất là 11.

Như vậy bạn Vân đo nhiều sải tay nhất.

Do đó bạn Vân có sải tay ngắn nhất.


Câu 9:

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Media VietJack
Xem đáp án

Lời giải

Quan sát kim giờ và kim phút để điền số thích hợp vào ô trống.

Vậy ta điền như sau:

Media VietJack

Media VietJack


Câu 10:

Số?
Media VietJack
Xem đáp án

Lời giải

Ta điền như sau:

Media VietJack


Câu 11:

Số?
Media VietJack
Xem đáp án

Lời giải

Quan sát hình vẽ và nêu số đo của các hình

Chiều dài của ghim kẹp giấy là:

6 – 4 = 2 (cm)

Chiều dài của cục tẩy là:

4 – 0 = 4 (cm)

Chiều dài của cây bút chì là:

10 – 2 = 8 (cm)

Chiều dài của gọt bút chì là:

10 – 7 = 3 (cm)

Chiều dài của bút xoá là:

9 – 1 = 8 (cm)

Vậy ta điền như sau:

Media VietJack


Câu 12:

Số?
18 cm – 6 cm =  Media VietJack cm
Xem đáp án

Lời giải

Thực hiện các phép tính cộng (trừ) các số trong phạm vi 100 và giữ nguyên đơn vị đo.

Ta điền như sau:

18 cm – 6 cm = 12 cm

Câu 14:

Số?

29 cm – 12 cm = Media VietJackcm
Xem đáp án

Lời giải

29 cm – 12 cm = 17 cm

Câu 15:

Số?

49 cm – 32 cm = Media VietJack cm
Xem đáp án

Lời giải

49 cm – 32 cm = 17 cm

Câu 16:

Số?

43 cm + 25 cm = Media VietJackcm
Xem đáp án

Lời giải

43 cm + 25 cm = 68 cm

Câu 18:

Tính.

28 cm + 21 cm = Media VietJack
Xem đáp án

Lời giải

Thực hiện các phép tính cộng (trừ) các số trong phạm vi 100 và giữ nguyên đơn vị đo

Ta điền như sau:

28 cm + 21 cm = 49 cm

Câu 19:

Tính.

84 cm – 74 cm = Media VietJack
Xem đáp án

Lời giải

84 cm – 74 cm = 10 cm

Câu 20:

Tính.

42 cm + 24 cm = Media VietJack
Xem đáp án

Lời giải

42 cm + 24 cm = 66 cm

Câu 21:

Tính.
99 cm – 48 cm =  Media VietJack
Xem đáp án

Lời giải

99 cm – 48 cm = 51 cm

Câu 22:

Tính.

53 cm + 35 cm = Media VietJack
Xem đáp án

Lời giải

53 cm + 35 cm = 88 cm

Câu 23:

Tính.

67 cm – 35 cm = Media VietJack
Xem đáp án

Lời giải

67 cm – 35 cm = 32 cm

Câu 24:

An có một sợi dây dài 78 cm. An cắt một đoạn dài 50 cm để gói quà. Hỏi đoạn dây còn lại dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

Phép tính: ........................................

Trả lời: Đoạn dây còn lại dài ......... cm.

Xem đáp án

Lời giải

Sợi dây của An dài 78 cm gồm: 50 cm An cắt để gói quà và phần còn lại của sợi dây.

Phép tính: 78 – 50 = 28

Trả lời: Đoạn dây còn lại dài 28 cm.


Câu 25:

Hà cắt một sợi dây thành hai đoạn bằng nhau và có độ dài là 30 cm. Hỏi sợi dây Hà cắt dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

Phép tính: ........................................

Trả lời: Sợi dây Hà cắt dài ......... cm.

Xem đáp án

Lời giải

Sợi dây của Hà gồm hai đoạn, đoạn thứ nhất dài bằng đoạn thứ hai và bằng 30 cm.

Phép tính: 30 + 30 = 60

Trả lời: Sợi dây Hà cắt dài 60 cm.


Câu 29:

10 ngày nữa là sinh nhật mẹ. Sinh nhật mẹ là thứ …................. ngày ….................
Xem đáp án

Lời giải

10 ngày nữa là sinh nhật mẹ. Sinh nhật mẹ là thứ bảy ngày 14.

7 ngày nữa là thứ tư ngày 113 ngày tiếp theo sẽ là: Thứ năm ngày 12, thứ sáu ngày 13, thứ bảy ngày 14


Câu 30:

Bố đi công tác 1 tuần. Bố sẽ về nhà trước sinh nhật mẹ …................. ngày.

Xem đáp án

Lời giải

Bố đi công tác 1 tuần. Bố sẽ về nhà trước sinh nhật mẹ 3 ngày.

Bố đi công tác về ngày 11

Sinh nhật mẹ vào ngày 14

Vậy bố về nhà trước sinh nhật mẹ 14 – 11 = 3 (ngày)


Câu 31:

Điền vào chỗ trống cho thích hợp.

Media VietJack

Hôm nay là thứ sáu, ngày 11 tháng 6. Gia đình Mai dự định đi du lịch Đà Nẵng 6 ngày. Họ sẽ khởi hành vào ngày mai và trở về vào thứ ….............., ngày ….............. của tuần sau.

Xem đáp án

Lời giải

Gia đình Mai khởi hành vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 6.

7 ngày sau đó là Thứ Bảy, ngày 19 tháng 6.

Gia đình Mai đi du lịch 6 ngày, tức là về trước Thứ bảy, ngày 19 tháng 6. Đó là thứ Sáu, ngày 18 tháng 6

Kết luận: Họ sẽ khởi hành vào ngày mai và trở về vào thứ Sáu, ngày 19 của tuần sau.


Câu 33:

Thứ sáu tuần này là ngày 23 Media VietJack
Xem đáp án

Lời giải

Thứ sáu tuần này là ngày 23 Media VietJack


Câu 35:

Thứ hai tuần sau là ngày 27 Media VietJack
Xem đáp án

Lời giải

Thứ hai tuần sau là ngày 27 Media VietJack


Bắt đầu thi ngay