Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Đề kiểm tra 15 phút Sinh 7 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 7 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 7 có đáp án (Đề 1)

  • 98 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thế giới động vật đa dạng, phong phú


Câu 2:

Động vật phân bố ở khắp các môi trường do:


Câu 4:

Vùng nào sau đây có động vật đa dạng và phong phú nhất?


Câu 5:

Đặc điểm nào dưới đây có cả ở thực vật và động vật?


Câu 6:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau:

Tập đoàn …(1)…. dù có nhiều …(2)… nhưng vẫn chỉ là một nhóm động vật …(3)… vì mỗi tế bào vẫn vận động và dinh dưỡng độc lập.


Câu 7:

Tập đoàn Vôn vốc hay còn gọi là:


Câu 8:

Trùng roi xanh dinh dưỡng theo hình thức nào?


Câu 10:

Em hãy cho biết tên loài động vật được minh họa trong hình dưới đây:


Bắt đầu thi ngay