Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Đề kiểm tra 15 phút Sinh 7 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 7 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 7 học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 83 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là đúng?


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là sai?


Câu 5:

Đặc điểm không thuộc đời sống của ếch đồng là


Câu 6:

Không thuộc đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở cạn của ếch đồng là


Câu 7:

Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là sai?


Câu 8:

Động vật nào dưới đây là đại diện của lớp Lưỡng cư?


Câu 9:

Động vật nào dưới đây không phải là đại diện của lớp Lưỡng cư?


Câu 10:

Động vật nào dưới đây là đại diện của bộ Lưỡng cư không chân?


Bắt đầu thi ngay