IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 1 Toán Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (Mới nhất)

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (Mới nhất)

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (Mới nhất) - Đề số 1

  • 1566 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính:

a)  

2 + 3 = …                   

3 + 3 = …                           

1 + 4 = …                           

2 + 4 = …

b) 1 + 4 + 3 = …

Xem đáp án

Lời giải:

a. 2 + 3 = 5                   

 3 + 3 = 6               

1 + 4 = 5               

2 + 4 = 6

b. 1 + 4 + 3 = 8                                               

2 + 3 + 3 = 8


Câu 3:

Điền dấu > ,< , =

2 + 3 … 4                                  4 + 0 ….. 5

3 + 1 ….. 2 + 3                             3 + 3 ….. 4

Xem đáp án

Lời giải

2 + 3 > 4                                4 + 0 < 5

3 + 1 < 2 + 3                           3 + 3 > 4


Câu 5:

Viết các số 8; 4; 2; 5; 6; 9

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………………..

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………..
Xem đáp án

Lời giải:

Viết các số 8; 4; 2; 5; 6; 9:

a.Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2; 4; 5; 6; 8; 9

b.Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9; 8; 6; 5; 4; 2


Câu 6:

a. Các số bé hơn 10 là: ………….

b. Trong các số từ 0 đến 10:

– Số bé nhất là: …….

-Số lớn nhất là: …..

Xem đáp án

Lời giải:

a) Các số bé hơn 10 là: 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0

b) Trong các số từ 0 đến 10:

- Số bé nhất là số 0

- Số lớn nhất là số 10


Câu 7:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Hình bên có:
Media VietJack
Xem đáp án

Đáp án C. 6 hình tam giác


Bắt đầu thi ngay