IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 1 Toán Đề kiểm tra học kì 1 Toán 1 có đáp án (Mới nhất)

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 1 có đáp án (Mới nhất)

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (Mới nhất) - Đề số 1

  • 915 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Tính:

4 + 2 = …             6 – 5 = …             2 + 7 = …             10 – 0 = …

6 + 1 = …             9 – 5 = …             2 + 5 = …             4 + 4 = …

Xem đáp án

Lời giải:

4 + 2 = 6              6 – 5 = 1               2 + 7 = 9              10 – 0 = 10

6 + 1 = 7              9 – 5 = 4               2 + 5 = 7              4 + 4 = 8


Câu 4:

Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

2 … 3 = 5                      7 … 4 = 3                      2 … 2 = 4

1 … 7 = 8                      9 … 2 = 7                      5 … 1 = 6

Xem đáp án

Lời giải:

2 + 3 = 5                        7 - 4 = 3                         2 + 2 = 4

1 + 7 = 8                        9 - 2 = 7                         5 + 1 = 6


Câu 5:

Nối phép tính thích hợp vào ô trống:

Media VietJack

Xem đáp án

Lời giải:

1 + 2 = 3

7 – 3 = 4

4 + 5 = 9

2 + 6 = 8

10 – 0 = 10

Media VietJack


Bắt đầu thi ngay