IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 1 Toán Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án - Đề số 1

  • 1553 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Số bé nhất trong các số 12, 45 87, 52, 97 là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Số liền trước của số 89 là:
Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Số tròn chục bé nhất là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Số 90 đứng liền sau số nào?
Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Kết quả đúng của phép tính: 39cm + 50cm =
Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 6:

Trong mỗi tuần lễ em đi học các ngày
Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 7:

Viết (theo mẫu)

78

7 chục, 8 đơn vị

78 = 70 + 8

 

8 chục, 0 đơn vị

 

90

 

 

 

 

22 = 20 + 2

65

 

 

Xem đáp án

78

7 chục, 8 đơn vị

78 = 70 + 8

80

8 chục, 0 đơn vị

80 = 80 + 0

90

9 chục, 0 đơn vị

90 = 90 + 0

22

2 chục, 2 đơn vị

22 = 20 + 2

65

6 chục, 5 đơn vị

65 = 60 + 5


Câu 10:

Lan có 30 nhãn vở, Mai có 20 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu nhãn vở?

Xem đáp án

Cả hai bạn có số nhãn vở là:

30 + 20 = 50 (nhãn vở)

Đáp số: 50 nhãn vở


Bắt đầu thi ngay