Thứ sáu, 01/03/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Giải SGK Sinh học 7 Chương 3: Các ngành giun

Giải SGK Sinh học 7 Chương 3: Các ngành giun

Bài 11: Sán lá gan

  • 1881 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hãy chọn cụm từ bình thường, tiêu giảm, phát triển,… để điền vào bảng cho thích hợp và giải thích ngắn gọn ý nghĩa của hiện tượng ấy.

Xem đáp án

Bảng. Đặc điểm cấu tạo của sán lông, sán lá gan

STT Đặc điểm, đại diện Sán lông Sán lá gan Ý nghĩa thích nghi
1 Mắt Phát triển Tiêu giảm Kí sinh
2 Lông bơi Phát triển Tiêu giảm Không di chuyển
3 Giác bám Không có Phát triển Bám vật chủ
4 Cơ quan tiêu hóa (nhánh ruột) Bình thường Phát triển Hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng
5 Cơ quan sinh dục Bình thường Phát triển Đẻ nhiều

Câu 2:

  - Hãy cho biết vòng đời sán lá gan sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu trong thiên nhiên xảy ra các tình huống sau:

   + Trứng sán lá gan không gặp nước

   + Ấu trùng nở ra không gặp cơ chế thích hợp

   + Ốc chứa vật kí sinh bị động vật khác (cá, vịt, chim nước,…) ăn thịt.

   + Kén sán bám vào rau, bèo,… chờ mãi không gặp trâu bò ăn phải.

  - Sán lá gan thích nghi với phát tán giống nòi như thế nào?

Xem đáp án

- Vòng đời sán lá gan:

Giải bài tap Sinh học 7 | Để học tốt Sinh 7

   + Trứng sán lá gan không gặp nước: trứng không nở thành ấu trùng.

   + Ấu trùng nở ra không gặp cơ chế thích hợp: ấu trùng chết.

   + Ốc chứa vật kí sinh bị động vật khác (cá, vịt, chim nước,…) ăn thịt: ấu trùng không còn phát triển được nữa.

   + Kén sán bám vào rau, bèo,… chờ mãi không gặp trâu bò ăn phải: kén hỏng và không trở thành sán được.

- Sán lá gan thích nghi với phát tán giống nòi: sán lá gan có những đặc điểm thích nghi với đời sống kí sinh.

   + Mắt và lông bơi tiêu giảm.

   + Giác bám, cơ quan tiêu hóa, cơ quan sinh dục phát triển.

   + Ấu trùng và kén khi được hình thành có lông bơi và giác bám → thích nghi với đời sống bơi lội và bám vào vật.

→ Vòng đời của Sán lá gan có đặc điểm: thay đổi vật chủ và qua nhiều giai đoạn ấu trùng thích nghi với kí sinh.


Câu 3:

Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh như thế nào?

Xem đáp án

Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh:

   - Cơ thể dẹp, hình lá: chống lại các lực tác động của môi trường kí sinh.

   - Cơ dọc, cơ vòng, cơ lưng bụng phát triển: chun giãn, phồng dẹp để chui rúc trong môi trường kí sinh.

   - Mắt và lông bơi tiêu giảm, các giác bám phát triển: bám chắc vào môi trường kí sinh.

   - Hầu có cơ khỏe, cơ quan tiêu hóa tiêu giảm chỉ còn 2 nhánh ruột, không có hậu môn: lấy được nhiều chất dinh dưỡng từ vật chủ và trực tiếp hấp thu chất dinh dưỡng vào cơ thể.

   - Hệ sinh dục phát triển, lưỡng tính, ấu trùng cũng có khả năng sinh sản: sinh sản liên tục, số lượng trứng lớn đảm bảo duy trì thế hệ trong môi trường không thuận lợi.


Câu 4:

Vì sao trâu, bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều?

Xem đáp án

Trâu bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều vì:

   - Trứng sán khi gặp nước sẽ nở thành ấu trùng có lông bơi, ấu trùng này sống kí sinh trong ruột ốc, sinh sản ra ấu trùng có đuôi.

   - Ấu trùng có đuôi rời khỏi ốc, bám vào cây cỏ, bèo, cây thủy sinh; rụng đuôi và kết kén.

   - Trâu bò nước ta thường được chăn thả ngoài đồng ruộng, chúng ăn cỏ và uống nước ở các đầm, ao rồi lại phóng uế ngay trên đồng ruộng. Nơi này cũng chính là môi trường sống của ấu trùng sán lá gan.

   - Ngoài ra, việc chăn nuôi trâu bò ở nước ta còn mang tính tự phát, chưa theo quy trình khoa học, do vậy cũng không chú ý đến việc tẩy giun sán và phòng bệnh. Vì vậy nguy cơ lây nhiễm sán ở trâu bò càng tăng cao.


Câu 5:

Hãy trình bày vòng đời của sán lá gan?

Xem đáp án

Vòng đời của sán lá gan:

   - Mỗi ngày sán lá gan đẻ khoảng 4000 trứng.

   - Trứng sán khi gặp nước sẽ nở thành ấu trùng có lông bơi.

   - Ấu trùng có lông bơi kí sinh trong ruột ốc sinh sản tạo ra nhiều ấu trùng có đuôi.

   - Ấu trùng có đuôi rời ốc, bám vào cây cỏ, cây thủy sinh sẽ rụng đuôi, kết vỏ cứng (kén sán).

   - Trâu bò ăn phải cây cỏ có kén sán sẽ bị nhiễm sán lá gan.


Bắt đầu thi ngay